Bài 6.32 trang 20 Toán 7 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 7 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 8 Đánh giá

Bài 6.32 trang 20 SGK Toán 7 tập 2

Toán 7 tập 2 Bài 6.32 trang 20 là lời giải bài Luyện tập chung trang 19 SGK Toán 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 6.32 Toán 7 trang 20

Bài 6.32 (SGK trang 20): Thư viện của một trường Trung học cơ sở mua ba đầu sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8, tổng cộng 121 cuốn. Giá của mỗi cuốn sách tham khảo môn Toán lớp 6, lớp 7 và lớp 8 lần lượt là 40 nghìn đồng, 45 nghìn đồng và 50 nghìn đồng. Hỏi thư viện đó mua bao nhiêu cuốn sách tham khảo môn Toán mỗi loại, biết rằng số tiền dùng để mua mỗi loại sách đó là như nhau?

Hướng dẫn giải

- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = \frac{a}{x} (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

- Để giải bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch ta cần nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch trong bài toán. Từ đó ta có thể lập các tỉ số bằng nhau và dựa vào tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các yếu tố chưa biết.

Lời giải chi tiết

Gọi số sách của ba đầu sách Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là x, y, z cuốn

Điều kiện: x,y,z \in {\mathbb{N}^*}

Theo bài ra ta có:

Tổng số sách của ba đầu sách là 121 cuốn

=> x + y + z = 121

Số tiền dùng để mua mỗi loại sách như nhau

\Rightarrow 40x = 45y = 50z \Rightarrow \dfrac{x}{{\dfrac{1}{{40}}}} = \dfrac{y}{{\dfrac{1}{{45}}}} = \dfrac{z}{{\dfrac{1}{{50}}}}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\begin{matrix}
  \dfrac{x}{{\dfrac{1}{{40}}}} = \dfrac{y}{{\dfrac{1}{{45}}}} = \dfrac{z}{{\dfrac{1}{{50}}}} = \dfrac{{x + y + z}}{{\dfrac{1}{{40}} + \dfrac{1}{{45}} + \dfrac{1}{{50}}}} = \dfrac{{121}}{{\dfrac{{121}}{{1800}}}} = 1800 \hfill \\
   \Rightarrow x = \dfrac{1}{{40}}.1800 = 45\left( {tm} \right) \hfill \\
   \Rightarrow y = \dfrac{1}{{45}}.1800 = 40\left( {tm} \right) \hfill \\
   \Rightarrow z = \dfrac{1}{{50}}.1800 = 36\left( {tm} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy số sách của ba đầu sách Toán lớp 6, lớp 7, lớp 8 lần lượt là 45 cuốn, 40 cuốn và 36 cuốn.

----> Câu hỏi cùng bài:

Bài tiếp theo: Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 6 trang 21

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 6.32 Toán 7 trang 20 Luyện tập chung trang 19 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Ngoài ra, mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm tài liệu: Giải Toán 7 tập 2 KNTT, Đề thi giữa kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7,...Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 5.029
Sắp xếp theo