Bài 5 trang 14 Toán 12 tập 1 Cánh diều Giải Toán 12 Cánh diều Chương 1 Bài 1

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 5 trang 14 SGK Toán 12

Toán 12 Bài 5 trang 14 tập 1 trong bài Bài 1 Tính đơn điệu của hàm số SGK Toán 12 Cánh diều được giải chi tiết giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải toán. Mời các em học sinh tham khảo.

Giải Bài 5 Toán 12 trang 14

Bài 5 trang 14 toán 12 tập 1: Cho hai hàm số y = f(x) = x4 - 2x2 + 2, y=g(x)=-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+x^2-3 có đồ thị lần lượt được cho ở Hình 6a, Hình 6b. Nêu khoảng đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của mỗi hàm số đó.

Lời giải chi tiết:

a) y = f(x) = x4 - 2x2 + 2

+ Hàm số y = f(x) đồng biến trên mỗi khoảng (- 1; 0) và (1; + ∞); nghịch biến trên mỗi khoảng (- ∞; - 1) và (0; 1).

+ Hàm số đạt cực tiểu tại x = - 1 và x = 1. Hàm số đạt cực đại tại x = 0

b) y=g(x)=-\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+x^2-3

+ Hàm số y = f(x) nghịch biến trên mỗi khoảng (- 2; 0) và (1; + ∞); đồng biến trên mỗi khoảng (- ∞; - 2) và (0; 1).

+ Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0. Hàm số đạt cực đại tại x = - 2 và x = 1.

---> Câu hỏi cùng bài:

-------> Bài tiếp theo: Giải Toán 12 Cánh diều Bài 2: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 18
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan