Bài 3 trang 8 Toán 7 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 7 Cánh Diều

Nội dung
  • 10 Đánh giá

Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 2

Toán 7 tập 2 Bài 3 trang 8 là lời giải bài Thu thập phân loại và biểu diễn dữ liệu SGK Toán 7 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 3 Toán 7 trang 8

Bài 3 (SGK trang 8): Biểu đồ cột kép ở Hình 4 biểu diễn dân số (ước tính) của Việt Nam và Thái Lan ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

Bài 3 trang 8 Toán 7 tập 2 SGK Cánh Diều

a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau:

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số Việt Nam (triệu người)

?

?

?

?

?

Dân số Thái Lan (triệu người)

?

?

?

?

?

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan

?

?

?

?

?

b) Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm nào?

Hướng dẫn giải

- Dữ liệu được chia thành 2 loại:

+ Dữ liệu là số còn được gọi là dữ liệu định lượng.

+ Dữ liệu không là số được gọi là dữ liệu định tính.

- Để đưa ra các kết luận hợp lí, dữ liệu thu được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối tượng đang được quan tâm.

Lời giải chi tiết

a) Quan sát biểu đồ cột trên, ta hoàn thành bảng số liệu như sau:

Năm

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số Việt Nam (triệu người)

53

67

79

87

96

Dân số Thái Lan (triệu người)

46

56

62

67

70

Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan

\frac{{53}}{{46}}\frac{{67}}{{56}}\frac{{79}}{{62}}\frac{{87}}{{67}}\frac{{48}}{{35}}

b) Ta có:

\begin{matrix}
  \dfrac{{53}}{{46}} \approx 1,15 \hfill \\
  \dfrac{{67}}{{56}} \approx 1,20 \hfill \\
  \dfrac{{79}}{{62}} \approx 1,27 \hfill \\
  \dfrac{{87}}{{67}} \approx 1,30 \hfill \\
  \dfrac{{48}}{{35}} \approx 1,37 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vì 1,15 < 1,20 < 1,27 < 1,30 < 1,37

=> Trong các năm trên, tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan lớn nhất ở năm 2019.

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 3 Toán 7 trang 8 Thu thập phân loại và biểu diễn dữ liệu cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 5: Một số yếu tố thống kê và xác suất. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt. Mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm tài liệu:  Giải Toán 7 tập 2 KNTT Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2,   Giải Toán 7 Tập 2 sách Cánh Diều

Chia sẻ bởi: Bon
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 5.821
Sắp xếp theo