Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh Giải Toán 7 Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 9 trang 31 Toán 7 tập 1

Giải SGK Toán 7: Bài 9 trang 31 Làm tròn số được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 7. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh. Sau khi hết Học kì 1, số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt của mỗi lớp đó được thể hiện qua biểu đồ cột ở Hình 5.

Một trường trung học cơ sở có các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E; mỗi lớp đều có 40 học sinh

a) Lớp nào có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt ít hơn một phần tư số học sinh của cả lớp?

b) Lớp nào có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt nhiều hơn một phần ba số học sinh của cả lớp?

c) Lớp nào có tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt cao nhất, thấp nhất?

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy:

Một phần tư số học sinh cả lớp là: \frac{1}{4}.40 = 10 (Học sinh)

Một phần ba số học sinh cả lớp là: \frac{1}{3}.40 = 13,\left( 3 \right) \approx 13 (Học sinh)

a) Lớp có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt ít hơn một phần tư số học sinh của cả lớp là:

Lớp 7C với 9 học sinh

Lớp 7E với 8 học sinh

b) Lớp có số học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt nhiều hơn một phần ba số học sinh của cả lớp là:

Lớp 7A với 14 học sinh

Lớp 7D với 15 học sinh

c) Lớp có tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt cao nhất là:

Lớp 7D với 15 học sinh

Lớp có tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập ở mức Tốt thấp nhất là:

Lớp 7E với 8 học sinh.

A. Nhân chia số hữu tỉ

1. Nhân hai số hữu tỉ

Cho x, y là hai số hữu tỉ: x = \frac{a}{b};y = \frac{c}{d};\left( {b \ne 0,d \ne 0} \right), ta có:

x.y = \frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}

2. Chia hai số hữu tỉ

Cho x, y là hai số hữu tỉ: x = \frac{a}{b};y = \frac{c}{d};\left( {y \ne 0;b \ne 0} \right), ta có:

x:y = \frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}}

----> Bài học liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 7: Nhân chia số hữu tỉ các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 7 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 31
Sắp xếp theo