Đề thi giữa kì 2 Toán 7 Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 toán 7

Nội dung Tải về
  • 6 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 3 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học môn Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 3

Thời gian: 90 phút

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Tam giác có một góc bằng {{60}^{0}} thì với điểu kiện nào thì trở thành tam giác đều:

A. hai cạnh bằng nhauB. ba góc nhọn
C. một cạnh đáyD. hai góc nhọn

Câu 2: Thêm điều kiện nào để tam giác ABC bằng tam giác DEF theo trường hợp góc – cạnh – góc, biết \widehat{C}=\widehat{F},BC=EF?

A. \widehat{A}=\widehat{D}B. AB = DE
C. AC = DFD. \widehat{B}=\widehat{E}

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = 3ax. Tìm a sao cho đồ thị hàm số y = f(x) đi qua điểm (1; 9)

A. a = 1B. a = 2
C. a = 3D. a = 9

Câu 4: Bậc của biểu thức 5{{x}^{3}}-7{{x}^{6}}-4{{x}^{4}}-11{{x}^{5}}+3 là:

A. 3B. 4
C. 5D. 6

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết AB = 16cm. Hỏi diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu?

A. 64B. 95
C. 128D. 256

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7D được thống kê trong bảng sau:

7

9

8

8

10

6

9

9

6

5

7

10

8

9

7

8

5

4

7

9

8

6

6

5

9

7

8

8

6

7

6

5

a. Lập bảng “tần số” để biểu diễn các số liệu trên

b. Tìm mốt của dấu hiệu

c. Tính điểm trung bình của lớp 7A.

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Câu 2: Cho đơn thức

A=\frac{3}{8}.{{\left( \frac{-1}{2}x{{y}^{4}}{{z}^{3}} \right)}^{2}}.{{\left( -2{{x}^{2}}{{y}^{3}}z \right)}^{2}};B=\frac{5}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}}+{{x}^{3}}{{y}^{5}}-4{{x}^{5}}{{y}^{3}}+2{{x}^{3}}{{y}^{5}}+\frac{3}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}}

a. Thu gọn đơn thức A; B.

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A; B

c. Tính giá trị của A khi x = 2; y = 1; z = -1.

Câu 3: Cho tam giác ABC (AB < AC) M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho AM = EM.

a. Chứng minh: ΔAMB = ΔMCE

b. Từ A kẻ AH vuông góc với BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD. Chứng minh: CE = BD

c. Tam giác AMD là tam giác gì? Vì sao?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022

I. Đáp án phần trắc nghiệm

1. A2.D3.C4.D5.C

II. Đáp án phần tự luận

Câu 1:

a. Bảng tần số:

Điểm

4

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

4

6

6

7

6

2

N = 32

b. Mốt của dấu hiệu: 8

Vì tần số điểm 8 xuất hiện là lớn nhất.

c. Điểm trung bình cộng: 7,25

c. HS tự vẽ hình

Câu 2:

a. Thu gọn biểu thức:

\begin{align}

& A=\frac{3}{8}.{{\left( \frac{-1}{2}x{{y}^{4}}{{z}^{3}} \right)}^{2}}.{{\left( -2{{x}^{2}}{{y}^{3}}z \right)}^{2}} \\

& A=\frac{3}{8}.\frac{1}{4}.{{x}^{2}}.{{y}^{8}}.{{z}^{6}}.4.{{x}^{4}}.{{y}^{6}}.{{z}^{2}} \\

& A=\left( \frac{3}{8}.\frac{1}{4}.4 \right).\left( {{x}^{2}}.{{x}^{4}} \right).\left( {{y}^{8}}.{{y}^{6}} \right).\left( {{z}^{6}}.{{z}^{2}} \right) \\

& A=\frac{3}{8}.{{x}^{6}}.{{y}^{14}}.{{z}^{8}} \\

\end{align}

\begin{align}

& B=\frac{5}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}}+{{x}^{3}}{{y}^{5}}-4{{x}^{5}}{{y}^{3}}+2{{x}^{3}}{{y}^{5}}+\frac{3}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}} \\

& B=\left( \frac{5}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}}-4{{x}^{5}}{{y}^{3}}+\frac{3}{2}{{x}^{5}}{{y}^{3}} \right)+\left( {{x}^{3}}{{y}^{5}}+2{{x}^{3}}{{y}^{5}} \right) \\

& B=3{{x}^{3}}{{y}^{5}} \\

\end{align}

b. Hệ số của A là: \frac{3}{8}

Bậc của A là: 28

Hệ số của B là: 3

Bậc của B là: 8

c. Thay x = 2; y = 1; z = -1vào A đã thu gọn ta được:

A=\frac{3}{8}{{.2}^{6}}{{.1}^{14}}.{{\left( -1 \right)}^{8}}=24

Câu 3:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề 3

a. Xét tam giác ABM và tam giác MEC có:

BM = MC (M là trung điểm BC)

\widehat{AMB}=\widehat{CME}(đối đỉnh)

AM = ME (gt)

=> ΔAMB = ΔMCE (c - g - c)

b. Xét tam giác ABH vuông tại H và tam giác BHD vuông tại H có:

BH là cạnh chung

AH = DH (gt)

=> ΔABH = ΔBDH

=> AB = BD (1)

Ta lại có: ΔAMB = ΔMCE (cmt) => AB = CE (2)

Từ (1) và (2) suy ra CE = BD

c. Từ câu b ta dễ dàng suy ra MA = MD

Vậy tam giác AMD là tam giác cân tại M.

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Để tài toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào các đường link sau đây:

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới!

-------------------------------------------------

Trên đây là giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc Đề thi giữa kì 2 toán 7 có đáp án năm học 2021 - 2022 Đề 3. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu liên quan: Giải Toán 7 Tập 1, Luyện tập Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa học kì 2 lớp 7, ....

  • 5.780 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Cự Giải
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: