Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề 1 Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 7 có đáp án

  • 3 Đánh giá

Đề thi giữa học kì môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 1 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chọn đáp án sai trong các câu sau:

A. Tam giác cân là tam giác đều.

B. Tam giác có hai cạnh bằng nhau và một góc bằng {{30}^{0}} là tam giác đều.

C. Tam giác có ba góc bằng {{60}^{0}} là tam giác đều.

D. Tam giác đều là tam giác cân.

Câu 2: Trong các tam giác sau, tam giác nào là tam giác vuông?

A. 3cm,5cm,7cmB. 6cm,8dm,10cm
C. 3cm,5cm,4cmD. 6cm,2cm,14cm

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = f(x) = 5x

A. (0; 7)B. (-1; -5)
C. (1; 1)D. (15; 3)

Câu 4: Giá trị của biểu thức {{x}^{2}}y-x{{y}^{3}}-2+{{x}^{2}}{{y}^{2}} khi x=-1;y=1 là:

A. -1
B. -2
C. 1D. 2

Câu 5: Thời gian thi chạy của các bạn học sinh lớp 7A tính bằng phút được thống kê trong bảng dưới đây:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề 1

Mốt của dấu hiệu là:

A. 6B. 8
C. 9D. 5

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điểm kiểm tra học kì môn Toán học kì II của 30 học sinh lớp 7C được thống kê trong bảng sau:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề 1
a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Lập bảng “tần số” và nhận xét.

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 2: Cho góc nhọn xOy và điểm A là một điểm thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ AE vuông góc với Ox \left( E\in Ox \right), kẻ AF vuông góc với Oy \left( F\in Oy \right)

a. Chứng minh AE = AF

b. Tam giác OEF là tam giác gì? Giải thích tại sao?

c. Đường thẳng AE cắt Oy tại C, đường thẳng đường thẳng AF cắt Ox tại D. Chứng minh rằng AD = AC

d. Chứng minh OA\bot CD

Câu 3: Cho biểu thức A=\frac{2n+3}{n-5}. Tìm n nguyên để biểu thức A đạt giá trị nguyên.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 – Đề số 1

I. Trắc nghiệm

1.A2.C3.B4.C5.B

II. Tự luận

Câu 1:

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì môn Toán học kì II của 30 học sinh lớp 7C.

b. Bảng “Tần số”

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề 1

c. Số trung bình cộng: 6,3 điểm

Mốt của dấu hiệu: 7

d. HS tự vẽ

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

  • 911 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê