Bài 6.29 trang 21 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 29 Đánh giá

Bài 6.29 trang 21 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 6.29 trang 21 Phép nhân và phép chia phân số là lời giải bài SGK Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 6.29 Toán lớp 6 trang 21

Bài 6.29 (SGK trang 21 Toán 6): Tính một cách hợp lí.

a) \frac{3}{4}.\frac{1}{{13}} - \frac{3}{4}.\frac{{14}}{{13}}

b) \frac{5}{{13}}.\frac{{ - 3}}{{10}}.\frac{{ - 13}}{5}

Hướng dẫn giải

Tính chất số 1: Tính chất giao hoán

Trong một tích, các thừa số có thể đổi vị trí cho nhau linh hoạt. (Kèm theo dấu của thừa số đó)

Với a, b € ℤ, ta có: a . b = b . a

Tính chất số 2: Tính chất kết hợp

Trong một tích, có thể kết hợp 2 thừa số bất kỳ với nhau

Với a, b, c € ℤ, ta có: a .(c.b) = (a.c) .b

Tính chất số 3: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Ta có: Với a, b, c € ℤ, ta có: a.(c + b) = ac + ab

Tương tự, đối với phép trừ, ta có:

Ta có: Với a, b, c € ℤ, ta có: a.(c - b) = ac - ab

Lời giải chi tiết

a) \frac{3}{4}.\frac{1}{{13}} - \frac{3}{4}.\frac{{14}}{{13}}

= \frac{3}{4}.\left( {\frac{1}{{13}} - \frac{{14}}{{13}}} \right) -----> Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

= \frac{3}{4}.\left( {\frac{{1 - 14}}{{13}}} \right) ----> Trừ hai phân số có cùng mẫu số

\begin{matrix}
   = \dfrac{3}{4}.\left( {\dfrac{{ - 13}}{{13}}} \right) \hfill \\
   = \dfrac{3}{4}.\left( { - 1} \right) = \dfrac{{ - 3}}{4} \hfill \\ 
\end{matrix}

b) \frac{5}{{13}}.\frac{{ - 3}}{{10}}.\frac{{ - 13}}{5}

\begin{matrix}
   = \dfrac{{5.\left( { - 3} \right).\left( { - 13} \right)}}{{13.10.5}} \hfill \\
   = \dfrac{{\left( { - 1} \right).\left( { - 3} \right)}}{{10}} \hfill \\
   = \dfrac{3}{{10}} \hfill \\ 
\end{matrix}

----> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 26 Phép nhân và phép chia phân số

-----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 6.29 Toán lớp 6 trang 21 Phép nhân và phép chia phân số cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Phân số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Người Sắt
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 12.420
Sắp xếp theo