Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán 7

Nội dung
  • 10 Đánh giá

Bài 2 trang 10 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Bài 2 trang 10 là lời giải bài Tập hợp Q các số hữu tỉ SGK Toán 7 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 2 trang 10 Toán 7

Bài 2 (SGK trang 10): Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho dấu ?:

a) 21{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{Q}

b) - 7{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{N}

c) \frac{5}{{ - 7}}{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{Z}

d) 0{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{Q}

e) - 7,3{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{Q}

g) 3\frac{2}{9}{\text{ }}?{\text{ }}\mathbb{Q}

Hướng dẫn giải

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \frac{a}{b} với a,b \in \mathbb{Z},b \ne 0.

- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là \mathbb{Q}

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 21 = \frac{{21}}{1}

Do 21 \in \mathbb{Z},1 \in \mathbb{Z},1 \ne 0 => 21 là số hữu tỉ

Vậy 21{\text{ }} \in {\text{ }}\mathbb{Q}

b) Ta có: -7 là số nguyên âm không thuộc tập số tự nhiên

Vậy - 7{\text{ }} \notin {\text{ }}\mathbb{N}

c) Ta có: 5 : (-7) không phải là phép chia hết

=> \frac{5}{{ - 7}} không thuộc tập số nguyên

Vậy \frac{5}{{ - 7}}{\text{ }} \notin {\text{ }}\mathbb{Z}

d) Ta có: 0 = \frac{0}{1}

Do 0 \in \mathbb{Z},1 \in \mathbb{Z},1 \ne 0 => 0 là số hữu tỉ

Vậy 0{\text{ }} \in {\text{ }}\mathbb{Q}

e) Ta có: - 7,3 = \frac{{ - 73}}{{10}}

Do - 73 \in \mathbb{Z},10 \in \mathbb{Z},10 \ne 0 => -7,3 là số hữu tỉ

Vậy - 7,3{\text{ }} \in {\text{ }}\mathbb{Q}

g) Ta có: 3\frac{2}{9} = \frac{{29}}{9}

Do 29 \in \mathbb{Z},9 \in \mathbb{Z},9 \ne 0 => 3\frac{2}{9} là số hữu tỉ

Vậy 3\frac{2}{9}{\text{ }} \in {\text{ }}\mathbb{Q}

----> Câu hỏi tiếp theo: 

-------> Bài liên quan: Giải Toán 7 Bài 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 2 Toán lớp 7 trang 10 Tập hợp Q các số hữu tỉ cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số hữu tỉ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ....

Chia sẻ bởi: Bờm
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 6.654
Sắp xếp theo