Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5: Tích của một số với một vectơ Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 5

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 4 bài 5

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5: Tích của một số với một vectơ được GiaiToan đăng tải giúp học sinh ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học thông qua các mẫu bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau.

GiaiToan mời bạn tham khảo Trắc nghiệm Toán 10 Bài 5: Tích của một số với một vectơ được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 4 Hệ thức lượng trong tam giác, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi các điểm D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • Câu 2

  Cho hình bình hành ABCD tâm O và điểm M bất kỳ. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 3

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Tính độ dài \overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AB}

 • Câu 4

  Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm BC và N là trung điểm AM. Đường thẳng BN cắt AC tại P. Khi đó \overrightarrow{AC}=x\overrightarrow{CP} thì giá trị của x là:

 • Câu 5

  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • Câu 6

  Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn |\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}-2\overrightarrow{OC}|=|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}|. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 7

  Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho \overrightarrow{MN}=-3\overrightarrow{MP}. Điểm P được xác định đúng trong hình vẽ nào sau đây:

 • Câu 8

  Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tính độ dài \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}

 • Câu 9

  Cho tam giác OAB vuông cân tại O với OA = OB = a. Độ dài của \overrightarrow{u}=\frac{21}{4}\overrightarrow{OA}-\frac{5}{2}\overrightarrow{OB}

 • Câu 10

  Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo