Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 2

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 1 bài 2

GiaiToan mời các bạn cùng tham gia Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp nhằm ôn luyện kiến thức bài học thông qua các mẫu bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1 Mệnh đề toán học - Tập hợp, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Cho A = {1; 3; 4; 7} và B = {3; 5; 7; 10} . Tập A\ B là:

 • Câu 2

  Xác định tập hợp B={x∈Z|−2≤x<3} bằng cách liệt kê các phần tử.

 • Câu 3

  Trong các đáp án dưới đây, cách viết khác của tập D = {x ∈ ℝ | x ≠ -3} là

 • Câu 4

  Cho A = {a, b}. Số tập con của A là:

 • Câu 5

  Cho A = {x ∈ N| x ≤ 5}. Tập A là tập hợp nào trong các tập sau:

 • Câu 6

  Sử dụng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết tập hợp A={x∈R|−3≤x≤5}

 • Câu 7

  Cho A là tập hợp các bội của 2, B là tập hợp các bội của 8. Chọn khẳng định đúng:

 • Câu 8

  Tập hợp A = (2;+∞)\cap [-3;8] bằng tập hợp nào sau đây?

 • Câu 9

  Tập hợp C=(2;+∞)\[-3;8] bằng tập hợp nào sau đây?

 • Câu 10

  Cho A = (−∞;−2], B = [3; +∞) và C = (0; 4). Khi đó, (A ∪ B) ∩ C là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo