Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Phương trình đường thẳng Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 3

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 7 bài 3

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Phương trình đường thẳng với những câu hỏi, bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau được GiaiToan đăng tải trong bài trắc nghiệm dưới đây. Mời các bạn cùng tham gia.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Phương trình đường thẳng được GiaiToan trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 7 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox?

 • Câu 2

  Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?

 • Câu 3

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(– 3; 2) và B(1; 4).

 • Câu 4

  Cho điểm M nằm trên ∆: x + y – 1 = 0 và cách N(–1; 3) một khoảng bằng 5. Khi đó tọa độ điểm M là:

 • Câu 5

  Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3 ; – 1) và B(1 ; 5) là:

 • Câu 6

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng \left\{\begin{matrix}x=2\\ y=-1+6t\end{matrix}\right.?

 • Câu 7

  Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; –1) và B(2 ; 5) là:

 • Câu 8

  Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M(– 1; 2)và song song với trục Ox ?

 • Câu 9

  Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

 • Câu 10

  Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0) và điểm M(a; b)?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo