Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 4

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 7 bài 4

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng bao gồm các câu hỏi, bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau được GiaiToan đăng tải trong bài trắc nghiệm dưới đây.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 4: Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng được GiaiToan trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 7 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng: d1: x – 2y + 2 = 0 và d2: – 3x + 6y – 10 = 0

 • Câu 2

  Tìm m để hai đường thẳng d1 và d2 vuông góc với nhau: d1:\left\{\begin{matrix}x=-1+mt\\ y=-2-2t\end{matrix}\right.d2:\left\{\begin{matrix}x=2-2t'\\ y=-8+(4+m)t'\end{matrix}\right.

 • Câu 3

  Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng: d1: 3x – 2y – 3 = 0 và d2: 6x – 2y – 8 = 0

 • Câu 4

  Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng: d1:2x+2\sqrt{3}y+4=0 và d2: y – 4 = 0

 • Câu 5

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; -4);B(1; 5) và C(3; 1). Tính diện tích tam giác ABC.

 • Câu 6

  Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng: d1:x+\sqrt{3}y+6=0 và d2: x+1 = 0

 • Câu 7

  Cho hai đường thẳng ∆1 và ∆2 có phương trình lần lượt là ax + by + c = 0 và dx + ey + f = 0. Xét hệ \left\{\begin{matrix}ax+by+c=0\\ dx+ey+f=0\end{matrix}\right.. Khi đó ∆1 cắt ∆2 khi và chỉ khi:

 • Câu 8

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x + 3y + 5 = 0 và A(1; –3). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d là:

 • Câu 9

  Góc tạo bởi hai đường thẳng nào dưới đây bằng 90°

 • Câu 10

  Khoảng cách từ điểm M( –1; 1) đến đường thẳng ∆: 3x – 4y – 3 = 0 bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo