Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 2

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 6 bài 2

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm với các mẫu bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau được GiaiToan đăng tải nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức bài học.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm được GiaiToan trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 6 Một số yếu tố thống kê và xác suất, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Số liệu xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:

 • Câu 2

  Cho bảng số liệu điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh

  Điểm

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Số học sinh

  1

  2

  3

  4

  5

  4

  1

  Tìm trung vị của bảng số liệu trên.

 • Câu 3

  Cho bảng tần số như sau:

  Giá trị

  x1

  x2

  x3

  x4

  x5

  x6

  Tần số

  15

  9n - 1

  12

  nn^{2} + 7

  10

  17

  Tìm n để M_{0}^{(1)}=x2;M_{0}^{(2)}=x4 là hai mốt của bảng tần số trên

 • Câu 4

  Điểm thi học kì của một học sinh như sau: 4 6 7 2 10 9 3 5 8 7 3 8

  Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên.

 • Câu 5

  Ba nhóm học sinh gồm 5 người, 10 người và 15 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 48 kg, 45kg và 40 kg. Khối lượng trung bình của 3 nhóm học sinh là:

 • Câu 6

  Trong kết quả thống kê điểm môn Tiếng Anh của một lớp có 40 học sinh, điểm thấp nhất là 2 điểm và cao nhất là 10 điểm. Vậy.

 • Câu 7

  Kết quả kiểm tra môn Toán của các bạn Hoa, Lan, Quân, Phong, Đức lần lượt là: 9, 8, 5, 7, 10. Số trung bình cộng \bar{x} của mẫu số liệu trên là:

 • Câu 8

  Để điều tra các con trong mỗi gia đình của một chung cư gồm 100 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 4 và thu được mẫu số liệu sau đây : 2 4 2 1 3 5 1 1 2 3 1 2 2 3 4 1 1 2 3 4. Số trung bình cộng \bar{x} của mẫu số liệu trên là:

 • Câu 9

  Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán như sau:

  Điểm

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Cộng

  Số học sinh

  2

  3

  7

  18

  3

  2

  4

  1

  40

  Số trung bình cộng \bar{x} của mẫu số liệu trên là:

 • Câu 10

  Người ta thống kê cân nặng của 10 học sinh theo thứ tự tăng dần. Số trung vị của mẫu số liệu trên là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo