Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 3

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 6 bài 3

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm với các mẫu bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau được GiaiToan đăng tải nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức bài học.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm được GiaiToan trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 6, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Biểu đồ sau biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 đến 2005. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.

 • Câu 2

  Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu sau:

  200 240 220 210 225 235 225 270 250 280.

 • Câu 3

  Phương sai của dãy số 2; 3; 4; 5; 6; 7 là.

 • Câu 4

  Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là: 6,5; 8,4; 6,9; 7,2; 2,5; 6,7; 3,0. (đơn vị: triệu đồng). Khoảng biến thiên của dãy số liệu thống kê trên bằng:

 • Câu 5

  Thời gian chạy 50 m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau đây:

  Thời gian

  (giây)

  8,3

  8,4

  8,5

  8,7

  8,8

  Tần số

  2

  3

  9

  5

  1

  Hãy tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho.

 • Câu 6

  Nếu đơn vị đo của số liệu là kg thì đơn vị của độ lệch chuẩn là:

 • Câu 7

  Cho mẫu số liệu: 10 7 8 5 4. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.

 • Câu 8

  Tiến hành đo huyết áp của 8 người ta thu được kết quả sau:

  77 105 117 84 96 72 105 124

  Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

 • Câu 9

  Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 11 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích lần lượt là: 20; 19; 17; 21; 24; 22; 23; 16; 11; 25; 23. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là:

 • Câu 10

  Điều tra về số học sinh của một trường THPT như sau:

  Khối lớp

  10

  11

  12

  Số học sinh

  1120

  1075

  900

  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo