Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Số gần đúng. Sai số Trắc nghiệm Toán 10 CD bài 1

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Toán 10 CD chương 6 bài 1

GiaiToan mời các bạn tham gia Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Số gần đúng. Sai số với các mẫu bài tập Toán 10 sách Cánh diều khác nhau nhằm củng cố kiến thức bài học.

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1: Số gần đúng. Sai số được GiaiToan trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nhằm giúp học sinh lớp 10 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập Toán 10 sách Cánh diều mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 6 Một số yếu tố thống kê và xác suất, ngoài ra tại chuyên mục Lý thuyết Toán 10 CD có đầy đủ các bài tập bám sát chương trình học SGK Cánh diều lớp 10.

 • Câu 1

  Quy tròn số 3,1234567 đến hàng phần nghìn. Số gần đúng nhận được là:

 • Câu 2

  Cho số gần đúng a = 23748023 với độ chính xác d = 101. Hãy viết số quy tròn của số a.

 • Câu 3

  Đo độ cao một ngọn cây là h = 347,13m ± 0,2m. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13.

 • Câu 4

  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng x = 43m ± 0,5m và chiều dài y = 63m ± 0,5m. Tính chu vi P của miếng đất đã cho.

 • Câu 5

  Trong các thí nghiệm hằng số C được xác định là 5,73675 với cận trên sai số tuyệt đối là d = 0,00421. Viết chuẩn giá trị gần đúng của C là:

 • Câu 6

  Quy tròn số 14 869 đến hàng trăm. Số gần đúng nhận được là:

 • Câu 7

  Số 2,457 là số quy tròn của 2,4571 với sai số tuyệt đối là:

 • Câu 8

  Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: \sqrt{8}= 2,828427125. Giá trị gần đúng của \sqrt{8} chính xác đến hàng phần trăm là:

 • Câu 9

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 10

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là x = 23m ± 0,01m và chiều rộng là y = 15m ± 0,01m. Tính diện tích S của thửa ruộng đã cho.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: nguyen hoang thu cuc
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo