Thực hành 1 trang 22 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo Giải Toán 7

Nội dung
  • 8 Đánh giá

Thực hành 1 trang 22 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Thực hành 1 trang 22 là lời giải bài Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế SGK Toán 7 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Thực hành 1 Toán 7 SGK trang 22

Thực hành 1 (SGK trang 22): Cho biểu thức:

A = \left( {7 - \frac{2}{5} + \frac{1}{3}} \right) - \left( {6 - \frac{4}{3} + \frac{6}{5}} \right) - \left( {2 - \frac{8}{5} + \frac{5}{3}} \right)

Hãy tính giá trị của A bằng cách bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Hướng dẫn giải

- Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức không có dấu ngoặc

+ Nếu biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải.

+ Nếu biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ta thực hiện

Lũy thừa -> Nhân và chia -> Cộng và trừ

- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc:

( ) -> [ ] -> { }

Lời giải chi tiết

Thực hiện các phép tính như sau:

A = \left( {7 - \frac{2}{5} + \frac{1}{3}} \right) - \left( {6 - \frac{4}{3} + \frac{6}{5}} \right) - \left( {2 - \frac{8}{5} + \frac{5}{3}} \right)

A = 7 - \frac{2}{5} + \frac{1}{3} - 6 + \frac{4}{3} - \frac{6}{5} - 2 + \frac{8}{5} - \frac{5}{3}----> Bỏ dấu ngoặc theo quy tắc

A = \left( {7 - 6 - 2} \right) + \left( { - \frac{2}{5} - \frac{6}{5} + \frac{8}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{3} + \frac{4}{3} - \frac{5}{3}} \right)---> Nhóm các hạng tử có cùng mẫu số với nhau

\begin{matrix}
  A =  - 1 + \dfrac{{ - 2 - 6 + 8}}{5} + \dfrac{{1 + 4 - 5}}{3} \hfill \\
  A =  - 1 + 0 + 0 = 1 \hfill \\ 
\end{matrix}

----> Câu hỏi tiếp theo: Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 7

----> Bài liên quan: Giải Toán 7 Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Thực hành 1 Toán lớp 7 trang 22 Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số hữu tỉ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ....

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 3.125
Sắp xếp theo