Số nguyên tố là gì? Lý thuyết Toán lớp 6

Nội dung
  • 3 Đánh giá

GiaiToan.com biên soạn và đăng tải tài liệu Số nguyên tố Toán lớp 6 tập trung làm rõ định nghĩa, tính chất và cách xác định số nguyên tố, hợp số, số nguyên tố cùng nhau và bảng số nguyên tố. Tài liệu được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm Toán lớp 6 giúp học sinh củng cố, ôn tập lý thuyết áp dụng làm bài tập toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

A. Số nguyên tố, hợp số

1. Định nghĩa số nguyên tố, hợp số

- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Ví dụ về số nguyên tố như: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ….

- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Ví dụ: 4; 6; 8; 12; 20; …

Chú ý: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố.

Ví dụ: Số nào dưới đây là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?

a) 1 350                                                 b) 19

Hướng dẫn trả lời

a) Số 1 350 có chữ số tận cùng là 0 nên nó chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Do đó, ngoài hai ước là 1 và 1350 nó còn có thêm hai ước là 2 và 5.

=> 1350 là hợp số

b) Số 19 chỉ có hai ước là 1 và 19 nên nó là số nguyên tố.

2. Tính chất của số nguyên tố

- Số nguyên tố nhỏ nhất vừa là số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2.

- Không thể giới hạn số lượng số nguyên tố cũng như tập hợp các số nguyên tố. Nói cách khác, số nguyên tố là vô hạn.

- Khi hai số nguyên tố nhân với nhau thì tích của chúng không thể là một số chính phương.

- Ước tự nhiên nhỏ nhất khác 1 của một số tự nhiên được coi là số nguyên tố.

- Ước bé nhất là một số dương khác 1 của một tập hợp số b bất kỳ là một số nguyên tố nếu không vượt quá căn bậc hai của b.

B. Bảng số nguyên tố

Số nguyên tố là gì?

C. Số nguyên tố cùng nhau

- Các số nguyên a và b được gọi là số nguyên tố cùng nhau nếu như chúng có ước số chung lớn nhất là 1.

Ví d:

6 và 35 là nguyên tố cùng nhau vì chúng có ước chung lớn nhất là 1, nhưng 6 và 27 không nguyên tố cùng nhau vì chúng có Ước chung lớn nhất là 3

2 và 3 là hai số nguyên tố cùng nhau

5 và 7 là hai số nguyên tố cùng nhau

--------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Các số nguyên tố sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết về các đường trong tam giác từ đó vận dụng giải các bài toán về tam giác một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 6. Chúc các em học tốt

Chia sẻ bởi: Sư Tử
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 464
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo