Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm Giải toán 7 Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài 10 trang 31 Toán 7 tập 1

Giải SGK Toán 7: Bài 10 trang 31 Nhân chia các số hữu tỉ được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 7. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm được biểu diễn trong biểu đồ cột kép ở Hình 6.

Sản lượng chè và hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua một số năm

a) Những năm nào sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn?

b) Năm nào Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất? Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất?

c) Tính tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018?

Lời giải chi tiết

Quan sát hình vẽ ta thấy:

a) Những năm sản lượng chè xuất khẩu trên 1 triệu tấn là 2015, 2016

Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu trên 0,2 triệu tấn là: 2016; 2017; 2018

b) Việt Nam có sản lượng chè xuất khẩu lớn nhất vào năm: 2016

Sản lượng hạt tiêu xuất khẩu lớn nhất là: 262,7 nghìn tấn (năm 2018)

c) Tỉ số phần trăm của sản lượng chè xuất khẩu năm 2013 và sản lượng chè xuất khẩu năm 2018 là: \frac{{936,3}}{{994,2}} = \frac{{3121}}{{3314}}

A. Nhân chia số hữu tỉ

1. Nhân hai số hữu tỉ

Cho x, y là hai số hữu tỉ: x = \frac{a}{b};y = \frac{c}{d};\left( {b \ne 0,d \ne 0} \right), ta có:

x.y = \frac{a}{b}.\frac{c}{d} = \frac{{a.c}}{{b.d}}

2. Chia hai số hữu tỉ

Cho x, y là hai số hữu tỉ: x = \frac{a}{b};y = \frac{c}{d};\left( {y \ne 0;b \ne 0} \right), ta có:

x:y = \frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c} = \frac{{a.d}}{{b.c}}

----> Bài học liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 7: Nhân chia số hữu tỉ các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều nội dung Hỏi đáp Toán lớp 7 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 13
Sắp xếp theo