Giải Toán lớp 2 bài 24: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán lớp 2 tập 1

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 2 Luyện tập chung

Toán lớp 2 Bài 24 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 2; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 24 sách Kết nối tri thức

Luyện tập trang 95, 96 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 95 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 95 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 95 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cầu thang lên nhà sóc.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 95 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng....

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 96 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Ghép hai trong ba thẻ số....

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 96, 97 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 96 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 96 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Chú ong bay về tổ.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Anh Khoai đốn được hai cây tre.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 97 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm chữ số thích hợp....

Xem chi tiết lời giải

------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 2 Bài 24: Luyện tập chung dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

  • 73 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Batman