Giải Toán lớp 2 bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 2 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Toán lớp 2 Bài 23 là lời giải bài Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 2; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 23 sách Kết nối tri thức

Hoạt động trang 90 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Trên cây khế có 90 quả.....

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 90, 91 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Bạn rô-bốt nào cầm bảng.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Rô-bốt A cân nặng 33 kg.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: >; <; =?....

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tại mỗi ngã rẽ....

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 91, 92 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính nhẩm....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Bình xăng của một ô tô.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 92 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Rô-bốt có thân dạng.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 92 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm quần phù hợp với áo....

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 92, 93 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 92 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm chữ số thích hợp.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tòa nhà có 60 căn phòng.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Chọn kết quả đúng....

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Mỗi con mèo sẽ câu....

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 93, 94 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?....

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 94 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Biết.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 94 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Chìa khóa mở được chiếc hòm.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 94 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Một đàn gà có 32 con....

Xem chi tiết lời giải

----> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 24: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống

------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 2 Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

  • 82 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Bình