Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 1 được biên soạn là đề Toán lớp 5 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 5 kì 2 có trong đề thi lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 2 trong số thập phân 12,18 là:

A. 20B. 2C. \frac{2}{{10}}D. \frac{2}{{100}}

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 1,25 được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 0,125%B. 1,25%C. 12,5%D. 125%

Câu 3 (0,5 điểm): Chu vi của hình tròn có đường kính bằng 4cm là:

A. 15,7cmB. 12,56cmC. 16cmD. 25,12cm

Câu 4 (0,5 điểm): Một lớp học có 48 học sinh, trong đó có 15 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh của lớp đó bằng:

A. 41,15%B. 40%C. 35%D. 31,25%

Câu 5 (1 điểm): Diện tích của hình thang có độ dài hai đấy lần lượt bằng 24m, 15m và chiều cao bằng 12m là:

A. 220m2B. 234m2C. 250m2D. 264m2

Câu 6 (1 điểm): Một xe máy đi quãng đường 100km mất 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc của xe máy đó là:

A. 40km/giờB. 45km/giờC. 50km/giờD. 55km/giờ

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 33000m2 = …hm2 là:

A. 330B. 33C. 3,3D. 0,33

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 15,72 + 18,146b) 73,18 – 22,965
c) 26,54 x 4d) 148,49 : 2,5

Câu 9 (2 điểm): Bên trong lòng một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều cao 3dm. Hỏi cần bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1dm3 để xếp đầy vào hình hộp chữ nhật đó?

Câu 10 (1 điểm): Một người trong một giờ đầu đi được 7/20 quãng đường AB, giờ thứ hai đi được 15/100 quãng đường AB, giờ thứ ba người đó đi nốt quãng đường còn lại. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu phần quãng đường AB?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDBDBAC

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

a) 15,72 + 18,146 = 33,866b) 73,18 – 22,965 = 50,215
c) 26,54 x 4 = 106,16d) 148,49 : 2,5 = 59,396

Câu 9:

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

8 x 6 x 3 = 144 (dm3)

Số hình lập phương cần có để xếp đầy vào hình hộp chữ nhật là:

144 : 1 = 144 (hình)

Đáp số: 144 hình lập phương

Câu 10:

Giờ thứ ba người đó đi được số phần quãng đường AB là:

1 - \frac{7}{{20}} - \frac{{15}}{{100}} = \frac{1}{2}(quãng đường AB)

Đáp số: \frac{1}{2}quãng đường AB

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 5 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, Tiếng Việt lớp 5 và Tiếng Anh lớp 5 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

  • 3.278 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh