Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 Chân trời sáng tạo Đề số 3 Đề thi Toán 6 học kì 1

Nội dung Tải về
 • 6 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi cuối kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 Toán 6 - Đề số 3

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 3

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào trước mỗi câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính: {4^4}.25 - {24.4^4}

A. 1

B. {4^5}

C. {4^3}

D. {4^4}

Câu 2: Sắp xếp các số nguyên: -8; 9; 2; -6; -15; 0 theo thứ tự tăng dần:

A. 0; 2; -6; -8; 9; -15

B. -15; -8; -6; 0; 2; 9

C. -8; 9; 2; -6; 0; -15

D. -15; 9; -8; -6; 2; 0

Câu 3: Cho a, b là hai số nguyên âm. Khẳng định nào sau đây sai?

A. a + b > 0

B. a . b > 0

C. –(-a) . b > 0

D. (-a) . b > 0

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên mà -18 < x < 18 là:

A. 18

B. 10

C. 0

D. 16

Câu 5: Kết quả của phép tính: (-4) . (20) là:

A. -80

B. 80

C. -24

D. 16

Câu 6: Số tự nhiên a nhỏ nhất thỏa mãn để số \overline {4a3b} chia hết cho cả 2, 3 và 5.

A. a = 1

B. a = 3

C. a = 2

D. a = 4

Câu 7: Bội chung nhỏ nhất của các số 6; 12 và 14 là:

A. 36

B. 42

C. 38

D. 84

Câu 8: Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy và chiều cao lần lượt là: 3cm; 5cm; 6cm. Diện tích hình thang cân đó là:

A. 24m2

B. 48cm2

C. 24cm2

D. 48m2

Câu 9: Hình nào sau đây không có trong hình vẽ:

Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 Chân trời sáng tạo Đề số 3

A. Hình thang cân

B. Hình thoi

C. Hình tam giác

D. Hình lục giác đều

Câu 10: Cho hình lục giác đều như hình vẽ:

Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 Chân trời sáng tạo Đề số 3Có bao nhiêu tam giác đều có 3 đỉnh là 3 trong 6 đỉnh của lục giác đều ABCDEF?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a. \left( {351 - 875} \right) - \left( {125 - 149} \right)

b. {5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}

c. \left( { - 8} \right).25.\left( { - 2} \right).4.\left( { - 5} \right).125

Câu 2: Tìm x biết:

a. 5\left( {x + 2} \right) = 25

b. 3\left( {2 - x} \right) + 5\left( {x - 6} \right) = - 98

c. {3^{x - 2}} - 7 = {2^2}.5

Câu 3: Mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 70m2. Bác Hùng chia thành 3 luống đất để trồng rau, có chiều rộng 2m, chiều dài gấp 5 chiều rộng.

a) Diện tích phần đất trống bằng bao nhiêu?

b) Số tiền bác Hùng mua cây giống là bao nhiêu? Biết mỗi 1m2 đất trồng hết 50 cây giống và mỗi cây giống có giá 200 đồng?

Câu 4: Ba xe ô tô cùng chở nguyên vật liệu đến một công trường. Xe thứ nhất cứ 20 phút chở được một chuyến, xe thứ hai cứ 30 phút chở được một chuyển và xe thứ ba cứ 40 phút chở được một chuyến. Lần đầu ba xe khởi hành cùng một lúc. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ba xe cùng khởi hành lần thứ hai, khi đó mỗi xe chở được mấy chuyến?

Câu 5: Biểu đồ bình chọn loại quả yêu thích của khối 6:

Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 Chân trời sáng tạo Đề số 3a) Lập bảng thống kê số lượt thích của các loại quả?

Tổng số lượt thích các loại hoa quả là bao nhiêu?

b) Loại quả nào được yêu thích nhất? Lượt yêu thích là bao nhiêu?

Loại quả nào ít được yêu thích nhất? Lượt yêu thích quả đó ít hơn loại quả được yêu thích nhất là bao nhiêu lượt?

Đáp án đề thi học kì 1 Toán 6 - Đề số 3

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.D

2. B

3. D

4. C

5.A

6. C

7. D

8. C

9. B

10. A

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) \left( {351 - 875} \right) - \left( {125 - 149} \right)  = 351 - 875 - 125 + 149

\begin{matrix}  = \left( {351 + 149} \right) + \left( { - 875 - 125} \right) \hfill \\  = 500 + \left( { - 1000} \right) = - 500 \hfill \\ \end{matrix}

b) {5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2} = {5^{6 - 3}} + {2^{2 + 3}} = {5^3} + {2^5} = 25 + 32 = 57

c) \left( { - 8} \right).25.\left( { - 2} \right).4.\left( { - 5} \right).125

\begin{matrix} = \left[ {125.\left( { - 8} \right)} \right].\left( {25.4} \right).\left[ {\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right)} \right] \hfill \\  = \left( { - 1000} \right).100.10 = - 1000000 \hfill \\ \end{matrix}

Câu 2:

a) 5\left( {x + 2} \right) = 25

\begin{matrix}
 x + 2 = 25:5 \hfill \\
 x + 2 = 5 \hfill \\
 x = 3 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 3

b) 3\left( {2 - x} \right) + 5\left( {x - 6} \right) = - 98

\begin{matrix}
 6 - 3x + 5x - 30 = - 98 \hfill \\
 2x - 24 = - 98 \hfill \\
 2x = - 98 + 24 \hfill \\
 2x = - 74 \hfill \\
 x = - 74:2 \hfill \\
 x = - 37 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -37

c) {3^{x - 2}} - 7 = {2^2}.5

\begin{matrix}
 {3^{x - 2}} - 7 = 20 \hfill \\
 {3^{x - 2}} = 20 + 7 \hfill \\
 {3^{x - 2}} = 27 \hfill \\
 {3^{x - 2}} = {3^3} \hfill \\
 x - 2 = 3 \hfill \\
 x = 3 + 2 = 5 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 5

(Còn tiếp)

-------------------------------

Đề tham khảo liên quan:

Để tài toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link sau đây : Bộ đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Để tài toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link sau đây: Bộ đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán học kì 1 lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 3.628 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xuka
Sắp xếp theo