Đề thi học kì 1 Toán 6 Cánh Diều - Đề số 3 Đề thi Toán 6 học kì 1

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 Cánh Diều - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi cuối kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Cánh diều – Đề số 3

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả am.a n (m, n ∊ N) được viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. am + n

B. am – n

C. am.n

D. am : n

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {x ∊ N| 5 < x ≤ 10} là:

A. 4 phần tử

B. 3 phần tử

C. 4 phần tử

D. 5 phần tử

Câu 3: Tính nhanh phép tính 81 + 19 + 55 + 45 được kết quả là:

A. 50

B. 100

C. 200

D. 300

Câu 4: Biết rằng nhà Toán học Archimedes sinh năm – 287 và mất năm – 212. Tuổi thọ của ông là:

A. 65 tuổi

B. 75 tuổi

C. 85 tuổi

D. 95 tuổi

Câu 5: Cho tập hợp B = {2; 4; 5; 9; 10}. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. 3 ∊ B

B. 5 ∉ B

C. 9 ∉ B

D. 10 ∊ B

Câu 6: Tập hợp các ước số nguyên của 7 là:

A. {2; 3; 4; 5}

B. {± 1; ± 2}

C. {1; 7}

D. {± 1; ± 7}

Câu 7: Hình nào dưới đây là hình lục giác đều?

Đề thi học kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 Sách Cánh Diều Đề số 3

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 8: Chữ cái nào dưới đây không có trụ đối xứng?

A. Chữ T

B. Chữ M

C. Chữ A

D. Chữ P

Câu 9: Tập hợp M gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 20 và chia hết cho 6 được viết là:

A. M = { x ∊ N | x > 20, x ⋮ 6}

B. M = { x ∊ N | x < 20, x ⋮ 6}

C. M = { x ∊ Z | x < 20, x ⋮ 6}

D. M = { x ∊ N | x không chia hết cho 6}

Câu 10: Một con cá chuồn đang ở vị trí – 3 m so với mực nước biển, nó bay cao lên 4 m nữa. Độ cao của con cá chuồn sau khi bay lên là:

A. – 7 m

B. 7 m

C. – 1 m

D. 1 m

Câu 11: Ước chung lớn nhất của hai số 35 và 49 là:

A. 1

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 12: Số tự nhiên nào dưới đây chia hết cho 2, 3 và 5?

A. 450

B. 108

C. 207

D. 145

Câu 13: Kết quả của phép tính – 15 – (– 8) là:

A. – 6

B. – 7

C. 7

D. – 23

Câu 14: Cho tập hợp A = { x ∊ Z | – 15 < x < 20}. Tích của các phần tử trong tập hợp bằng:

A. 1

B. – 19302

C. 0

D. 19302

Câu 15: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Lục giác đều có năm cạnh bằng nhau và ba đường chéo chính bằng nhau.

B. Hình thoi co bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo vuông góc với nhau.

C. Hình bình hành có hai cạnh đối song song và bằng nhau.

D. Hình thang cân có hai cạnh đáy song song với nhau và hai cạnh bên bằng nhau.

Câu 16: Diện tích của hình vuông có cạnh bằng 20 cm là:

A. 400 cm2

B. 40 cm2

C. 80 cm2

D. 800 cm2

Câu 17: Tập hợp các ước là số nguyên của 4 là:

A. {± 1; ± 2; ± 4}

B. {1; 2; 4}

C. {1; 2; 2; 4}

D. {± 1; 2; 2; ± 4}

Câu 18: Giá trị của x thỏa mãn 89 – 38 < x < 37 + 16 là:

A. x = 50

B. x = 51

C. x = 52

D. x = 53

Câu 19: Diện tích hình bình hành với a là độ dài cạnh và h là độ dài đường cao ứng với cạnh a là:

A. a.h : 2

B. a. h

C. (a + h) . 2

D. a.h.2

Câu 20: Từ 4 chữ số 4, 0, 5, 3. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau mà chia hết cho 2 và 3 là:

A. 5304

B. 5340

C. 4350

D. 4053

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 21 (1,0 điểm):

a) Tìm ước chung của 8, 60 và 72.

b) Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 36 và 81.

Câu 22 (1,5 điểm):

a) Tìm x, biết: x – |– 3| = – 9 + | – 16|

b) Một bạn học sinh làm bài kiểm tra học kì 1 môn Toán. Bạn buộc phải làm hết 50 câu trắc nghiệm trong bài, với các tính điểm sau: Mỗi câu đúng bạn được 2 điểm, mỗi câu sai bạn bị trừ 1 điểm. Với 38 câu đúng và 12 câu sai, hỏi bạn học sinh đạt được bao nhiêu điểm kiểm tra môn Toán?

Câu 23 (1,5 điểm): Bác Hoa có một mảnh vườn hình vuông có độ dài cạnh là 35 m. Bác làm một lối đi xung quanh vườn rộng 1 m, phần đất còn lại bác dùng để trồng rau.

a) Hỏi số tiền bác Hoa thu được là bao nhiêu sau khi thu hoạch hết rau ở khu vườn. Biết trên mỗi mét vuông bác thu hoạch được 3 kg rau và mỗi kg rau bác bán với giá 40000 đồng.

b) Tính diện tích của lối đi xung quanh vườn.

 Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán học kì 1 lớp 6 Cánh Diều - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 2.166 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bi
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo