Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 sách Kết nối tri thức Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8

Nội dung Tải về
  • 2 Đánh giá

Đề thi giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức được Giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì môn Toán 8. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép chia 10x2y4 : 5x2y là:

A. y4

B. 2y3

C. xy3

D. y3

Câu 2. Tích của đơn thức x2 và 5x3 – x – 1 là:

A. 5x5 –x3 + 1

B. – 5x5 + x3 + x2

C. 5x5 - x3 - x2

D. 5x5 – x – 1

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức x2 – 4x + 4 tại x = 4.

A. 3

B. 4

C. – 3

D. – 4

Câu 4: Tứ giác ABCD có số đo ba góc A, B. C lần lượt là: 500 ; 1200 ; 1200. Số đo góc D bằng:

A. 500

B. 600

C. 700

D. 900

Câu 5: Biểu thức 1012 – 1 có giá trị bằng

A. 100

B. 1002

C. 10200

D. Một kết quả khác

Câu 6 . Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai đáy bằng nhau

B. Hai cạnh bên bằng nhau

C. Hai góc kề cạnh bên bằng nhau

D. Hai cạnh bên song song

Câu 7: Hãy chọn câu sai:

A. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau

B. Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau

C. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song.

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD có Â = 500 . Khi đó số đo của góc C là :

A. 50o

B. 130o

C. 120o

D. 120o

TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm). Thu gọn các biểu thức sau:

a) A = 2x2 – 5.x – 2.x(x + 1)

b) B = (x + 2y)(x – 2y) – 4y.(x – y)

c) C = (2x – 8)(x2 + 4x + 16) – 2x.(x2 – 2)

Bài 2: (2 điểm) Tìm giá trị của x biết:

a) (3x – 1)(3x – 1) + 9(1 – x)(x + 1) = 12

b) 4.(x + 1)2 – (2x – 1)2 = 0

Bài 3: (3,5 điểm) Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi O là giao điểm của AD và BC; Gọi E là giao điểm của AC và BD. Chứng minh:

a) Tam giác AOB cân tại O.

b) Các tam giác ABD và BAC bằng nhau

c) EC = ED

d) OE là trung trực chung của AB và CD.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho a, b, c là các hằng số thỏa mãn a + b + c = 2006. Tính giá trị của đa thức sau:

A = ax3y3 + bx2y + cxy2 tại x = 1 và y = 1.

 Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án 

-------------------------------------------------

Trên đây Giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 8 KNTT. Ngoài ra học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 8, Luyện tập Toán 8, Toán 8 Kết nối tri thức, ....

Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 165
  • Lượt xem: 3.328
  • Dung lượng: 148 KB
Sắp xếp theo