Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 8 Kết nối tri thức - Đề 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức - Đề 2 được Giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì môn Toán 8. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8 Kết nối tri thức - Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Với x = - 3; y = - 1; z = 2 thì giá trị biểu thức D = 2x3 + 3y2 - 8z + 5 là:

A. D = - 26

B. D = 37

C. D = - 37

D. D = - 62

Câu 2: Kết quả của phép tính (xy + 5)(xy - 1) là:

A. x2y2 + 4xy - 5

B. xy2 - 4xy - 5

C. x2 - xy - 1

D. x2 + 2xy + 5

Câu 3. Đơn thức - 8x3y2z3t2 chia hết cho đơn thức nào?

A. 2x3y3z3t3

B. 4x4y2zt

C. 9x3yz2t

D. 2x3y2z2t3

Câu 4. Kết quả rút gọn của biểu thức (2x + y)2 - (2x - y)2

A. 2y2

B. 4xy

C. 4x2

D. 8xy

Câu 5. Số đo trong hình vẽ sau là:

A. 69o

B. 79o

C. 89o

D. 71o

Câu 6. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có BC = 3cm. Chọn khẳng định đúng:

A. AB = 3cm

B. AD = 3cm

C. DC = 3cm

D. AC = 3cm

Câu 7. Hãy chọn câu sai. Tứ giác ABCD là hình bình hành, O là giao điểm của hai đường chéo thì

A. AC = BD

B. OA=OC=\frac{AC}{2}

C. \widehat{A} =\widehat{C};\ \widehat{B} =\widehat{D}

D. AB = CD; AD = BC

Câu 8. Cho tứ giác có

A. AB // CD; AB = CD thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

B. AB = CD; AC = BD thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

C. AB = BC; AD // BC, \widehat{A} =90^{\circ} thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

D. \widehat{A} =\widehat{B} =\widehat{C} =90^{\circ} thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. Thu gọn biểu thức:

a) - 5x2y4(3x2y3 - 2x3y2 - xy)

b) 6x(2x - 7) - (3x - 5)(4x + 7)

c) (2x + y)(4x2 - 2xy + y2)

Bài 2. Chứng minh rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

(5x - 2)(x + 1) - (x - 3)(5x + 1) - 17(x - 2)

Bài 3: Tìm x biết:

1) x(2x - 7) - 2x(x + 1) = 7

2) 4x(x - 5) - (x - 1)(4x - 3) = 5

3) 3x(x - 4) - x(5 + 3x) = - 34

4) (3x - 4)(x - 2) = 3x(x - 9) - 3

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường cao AH. Từ H kẻ HM vuông góc với AB (M thuộc AB), kẻ HN vuông góc với AC (N thuộc AC). Gọi I là trung điểm của HC, lấy K trên tia AI sao cho I là trung điểm của AK.

a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật

b) Chứng minh AC // HK

c) Chứng minh MNCK là hình thang cân

d) MN cắt AH tại O, CO cắt AK tại D. Chứng minh AK = 3AD.

Bài 5.

Bác Minh có mảnh đất hình vuông có cạnh là (x + 400) mét, bác dự định làm một sân sân bóng đá dạng hình chữ nhật ở giữa có chiều rộng x mét, chiều dài (x + 150) mét, phần còn lại làm lối đi và các hoạt động thể thao khác (hình vẽ).

a) Viết đa thức biểu thị diện tích sân bóng đá.

b) Viết đa thức biểu thị diện tích phần còn lại để làm lối đi và các hoạt động thể thao khác.

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

-------------------------------------------------

Trên đây Giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 8 KNTT- Đề 2. Ngoài ra học sinh có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết Toán 8, Luyện tập Toán 8, Toán 8 Kết nối tri thức, ....

  • 335 lượt xem
Chia sẻ bởi: Khang Anh
Sắp xếp theo