Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán sách Kết Nối Tri Thức Đề thi giữa kì 1 Toán 3

Nội dung
  • 34 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm:

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 3 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng

A. 457 = 700 + 50 + 4C. 230 = 200 + 3 + 0
B. 801 = 800 + 10 + 1D. 502 = 500 + 2

Câu 2: Số cần điền trong hình tam giác là:

A. 267C. 197
B. 312D. 319

Câu 3: Biết số trừ là 175, hiệu là 289. Số bị trừ là:

A. 124C. 372
B. 464D. 117

Câu 4: Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn dưới đây lần lượt là:

A. C; CD; ABB. A; BD; CD
C. B; CD; ACD. A; AB; CD

Câu 5: Hình nào dưới đây có nhiều góc vuông nhất?

A. BC. A
B. DD. C

Câu 6: Bạn An làm hộp quà có dạng khối hộp chữ nhật. Bạn dùng các nan tre làm cạnh và mỗi mặt dán một tờ giấy màu khác nhau. Hỏi bạn An làm 3 hộp quà như thế thì cần bao nhiêu nan tre và bao nhiêu tờ giấy màu khác nhau?

A. 27 nan tre, 15 tờ giấy màuC. 36 nan tre, 18 tờ giấy màu
B. 12 nan tre, 21 tờ giấy màuD. 36 nan tre, 15 tờ giấy màu

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 521 + 199b) 534 - 218

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 851b) 312 - x = 188
c) x\times 8 + 3 = 75d) 54 : x = 9

Câu 9 (1,5 điểm): Quan sát hình dưới đây và cho biết:

a) Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng

b) Điểm D ở giữa những điểm nào?

c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh \frac{1}{4} số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị trừ biết \frac{1}{6} tổng của hiệu và số trừ bằng 55.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

II. Phần tự luận

Câu 7 (1 điểm): Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 521 + 199 = 720b) 534 - 218 = 316

Câu 8 (2 điểm):

a) x + 274 = 851

x              = 851 - 274

x              = 577

b) 312 - x = 188

x = 312 - 188

x =  124

c) x\times 8 + 3 = 75

x\times8=75-3

x\times8=72

x=72:8

x = 9

d) 54 : x = 9

x = 54 : 9

x = 6

Câu 9 (1,5 điểm):

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A, B, C là ba điểm thẳng hàng; C, D, F là ba điểm thẳng hàng; B, D, E là ba điểm thẳng hàng

b) D là điểm ở giữa hai điểm B và E; D là điểm ở giữa hai điểm C và F

c) B là trung điểm của đoạn thẳng AC

Câu 10 (1,5 điểm)

Giải

Mẹ cho Linh số quả táo là:

20 : 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả táo

Câu 11 (1 điểm):

Giải

Tổng của hiệu và số trừ chính là số bị trừ

Số bị trừ là:

55 x 6 = 330

Đáp số: 330

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 21.541 lượt xem
Sắp xếp theo