Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán sách Cánh Diều Đề thi giữa kì 1 Toán 3

Nội dung Tải về
  • 20 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán sách Cánh Diều là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm:

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 3 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đo các đoạn thẳng dưới đây và chọn phát biểu đúng

A. Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng MNB. Độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng EF
C. Độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhấtD. Độ dài đoạn thẳng MN lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD

Câu 2: Mỗi luống cô Lan trồng 6 cây. Hỏi 8 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?

A. 30 câyB. 36 cây
C. 48 câyD. 54 cây

Câu 3: Một lớp học có 13 bạn học sinh nam. Số học sinh nữ gấp 2 lần số học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ là bao nhiêu em?

A. 26 học sinhB. 15 học sinh
C. 11 học sinhC. 20 học sinh

Câu 4: Tính 930g - 285g = .....g

A. 535gB. 645g
B. 585gD. 625g

Câu 5: Anh Hòa nuôi 54 con chim bồ câu trong các chuồng, mỗi chuồng có 6 con. Hỏi anh Hòa có bao nhiêu chuồng chim bồ câu?

A. 8 chuồngB. 7 chuồng
C. 9 chuồngD. 6 chuồng

Câu 6: Bác Minh đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 8 sản phẩm. Hỏi bác Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩmB. 72 sản phẩm
C. 56 sản phẩmD. 48 sản phẩm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 318 + 622b) 924 - 519
c) 88 : 4d)  241 x 2

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = ....cmc) 12g x 3 = .....g
b) 2dm = ...mmd) 72g : 8 = .....g

Câu 9 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống

a)

b)

Câu 10 (2 điểm): Hồng hái được 32 bông hoa. Linh hái được số bông hoa nhiều gấp 3 lần số bông hoa của Hồng. Hỏi Linh hái được bao nhiêu bông hoa?

Câu 11 (1 điểm): Cô giáo mua một số kẹo. Cô đã phát \frac{1}{7} số kẹo đó cho Hà. Hỏi cô còn lại bao nhiêu viên kẹo biết Hà được phát 5 viên kẹo.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7 (2 điểm): Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 318 + 622 = 940b) 924 - 519 = 405
c) 88 : 4 = 22d) 241 x 2 = 482

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = 5 cmc) 12g x 3 = 36 g
b) 2dm = 200 mmd) 72g : 8 = 9 g

Câu 9 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống

a)

b)

Câu 10 (2 điểm):

Giải 

Linh hái được số bông hoa là:

32 x 3 = 96 (bông hoa)

Đáp số: 96 bông hoa

Câu 11 (1 điểm): 

Giải

Số kẹo còn lại có số phần là:

7 - 1 = 6 (phần)

Cô giáo còn lại số viên kẹo là:

5 x 6 = 30 (viên kẹo)

Đáp số: 30 viên kẹo

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 18.007 lượt xem
Liên kết tải về
Sắp xếp theo