Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn Toán sách Chân Trời Sáng Tạo Đề thi giữa kì 1 Toán 3

Nội dung Tải về
  • 13 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán sách Chân Trời Sáng Tạo là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm:

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 3 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 329 gồm 3 trăm, 2 chục và 9 đơn vịC. Các số 817, 818, 829, 809 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
B. 623 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vịD. 206 + 518 = 624

Câu 2: Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2.

A. 40 câyC. 24 cây
B. 16 câyD. 18 cây

Câu 3: Mẹ sinh con năm 32 tuổi. Năm nay con 9 tuổi, hỏi hai năm trước mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 41 tuổiC. 40 tuổi
B. 52 tuổiD. 39 tuổi

Câu 4: Tìm x biết: x + 312 = 681

A. 429C. 399
B. 369D. 419

Câu 5: 16mm + .... mm = 4cm

A. 34mmC. 20mm
B. 24mmD. 30mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phútC. 2 giờ 50 phút
B. 1 giờ 75 phútD. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 572 + 254b) 917 - 165
c) 128 x 5d) 432 : 4

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a)

b)  

c)

d)

Câu 9 (1 điểm): Tìm x biết

a) x\times4=492b) x : 5 = 103
c) 842 - x = 294d) x\times 2 + 196 = 304

Câu 10 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 218m vải. Số vải bán được trong buổi sáng bằng \frac{1}{3} số vải bán được trong buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7 (2 điểm): Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 572 + 254 = 826b) 917 - 165 = 752
c) 128 x 5 = 640d) 432 : 4 = 108

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a)

b)

c)

d)

Câu 9 (1 điểm): Tìm x biết

a) x\times4=492

x=492: 4

x=123

b) x : 5 = 103

x=103\times 5

x=515

c) 842 - x = 294

x = 842 - 294

x = 548

d) x\times 2 + 196 = 304

x\times2= 304-196

x\times2=108

x=108:2

x=54

Câu 10 (2 điểm): Số vải bán được trong buổi sáng bằng \frac{1}{3} số vải bán được trong buổi chiều tức là số vải bán được trong buổi chiều gấp 3 lần số vải bán được trong buổi sáng

Giải

Số vải bán được trong buổi chiều là:

218 x 3 = 654 (m)

Đáp số: 654m

Câu 11 (1 điểm): Thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

Số bị chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 15.018 lượt xem
Sắp xếp theo