Đáp án module 4 Tiểu học môn Công nghệ Trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đáp án Mô đun 4 môn Công nghệ Tiểu học

Đáp án module 4 Tiểu học môn Công nghệ vừa được GiaiToan.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp đáp án câu hỏi trắc nghiệm về mô đun 4 tiểu học môn Công nghệ. Từ đó bạn đọc có thể so sánh đáp án với bài làm của mình để biết đúng hay sai. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đáp án Module 4 môn Công nghệ Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu môn Công Nghệ cấp Tiểu Học bao gồm các thành tố nào sâu đây?

Phẩm chất và năng lực

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của mỗi một bài học môn Công Nghệ ở tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây:

Chỉ có một vài thành tố của năng lực chung, năng lực công nghệ và phẩm chất

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự khác nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì?

Cả ba phương án trên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì?

Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Chú trọng tới tổ chức hoạt động học cho học sinh.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

Lấy mục tiêu môn học làm cơ sở

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của môn học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

Các nội dung trên và đội ngũ giáo viên

9. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là do ai xây dựng?

Giáo viên dạy phân môn Công nghệ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là ai?

Tổ trưởng chuyên môn

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học bài học bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây:

Mục tiêu, trọng tâm, chuẩn bị, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc quan trọng nhất khi xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Phải đảm bảo thực hiện mụ tiêu của chủ đề/bài học

13. Chọn đáp án đúng nhất

Điều quan trọng nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy là gì?

Xây dựng các hoạt động học cho học sinh

14. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học là gì?

Logic của kiến thức bài học

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt rõ nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt điện so với kế hoạch dạy học truyền thống là gì?

Thể hiện dạy học tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau đây?

Đánh giá hoạt động học tập và kết quả học tập của học sinh

17. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân giáo viên có tác dụng gì?

Giúp giáo viên làm việc có kế hoạch được xây dựng chuẩn bị chu đáo

18. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân của giáo viên chủ yếu tập trung vào nội dung nào?

Kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ vừa học tập nâng cao năng lực của giáo viên

19. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập đóng vai trò gì?

Giúp giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh thuận lợi

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu đánh giá đóng vai trò gì?

Định hướng nhiệm vụ học tập cho học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

Để đổi mới phương pháp dạy học, điều cần thiết là phải làm gì?

Đổi mới kiểm tra, đánh giá tương ứng

22. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá về sự tiến bộ của học sinh là gì?

Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, định hướng, hướng dẫn

23. Chọn đáp án đúng nhất

Với quan điểm dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, trong kiểm tra đánh giá nên chú ý vấn đề nào sau đây:

Chú trọng hơn tới đánh giá quá trình

24. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy, cô nên làm gì khi đánh giá năng lực học sinh?

Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn

25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá trong dạy học thực hành, nên chủ yếu sử dụng các phương pháp nào sau đây?

Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang đánh giá

26. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quá trình dạy học sẽ có tác dụng gì?

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của giáo viên Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì?

Khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học.

Trên đây GiaiToan.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đáp án module 4 Tiểu học môn Công nghệ. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm thật nhiều tài liệu để làm bài thu hoạch của riêng mình nhé. GiaiToan sẽ cập nhật liên tục câu hỏi và đáp án của chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Mô đun 4 để các bạn cùng tham khảo. Chúc các bạn làm bài thật tốt nhé.

Chia sẻ bởi: 👨 Bon
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 535