Bài ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Bài tập ôn hè lớp 5 môn Toán

Nội dung Tải về
  • 10 Đánh giá

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán

Bộ đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 được GiaiToan biên soạn bao gồm các bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 5 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 6, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Bài liên quan: Trắc nghiệm ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Đề số 1

Câu 1: Trong các số thập phân 48,32; 48,25; 48,92; 48,1 số thập phân bé nhất là:

A. 48,1

B. 48,25

C. 48,32

D. 48,92

Câu 2: Phân số \frac{{48}}{{25}} được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 1,38

B. 1,64

C. 1,15

D. 1,92

Câu 3: Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là:

A. 35%

B. 25%

C. 20%

D. 10%

Câu 4: Dãy số nào dưới đây bao gồm các số thập phân được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A. 4,12; 6,28; 1,24; 0,95

B. 91,17; 83,64; 1,39; 0,25

C. 11,2; 9,16; 7,48; 10,2

D. 0,19; 1,35; 2,58; 3,43

Câu 5: Khối lớp 5 có 240 học sinh, trong đó 45% số học sinh là học sinh nữ. Hỏi khối lớp 5 đó có bao nhiêu học sinh nam?

A. 132 học sinh

B. 108 học sinh

C. 125 học sinh

D. 115 học sinh

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 278hm2 = …ha là:

A. 278000

B. 27800

C. 2780

D. 278

Câu 7: Không thực hiện phép tính, số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2,4 \times \left( {15,3 \times 3,7} \right) = (... \times 15,3) \times 3,7 là:

A. 5,2

B. 3,8

C. 2,4

D. 4,6

Câu 8: Giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{{10}}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 9: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 10: Số tự nhiên x thỏa mãn 183,2 < x < 184,05 là:

A. 182

B. 183

C. 184

D. 185

Câu 11: Giá trị của chữ số 3 trong số 4,132 là:

A. \frac{3}{{100}}

B. \frac{3}{{10}}

C. \frac{3}{{1000}}

D. 3

Câu 12: Khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 12 phút đến 10 giờ 30 phút là:

A. 3 giờ

B. 2 giờ 42 phút

C. 3 giờ 12 phút

D. 2 giờ 18 phút

Câu 13: Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh bằng 5cm là:

A. 150cm2

B. 100cm2

C. 50cm2

D. 25cm2

Câu 14: Diện tích của hình tròn có đường kính bằng 12cm là:

A. 452,16cm2

B. 113,04cm2

C. 37,68cm2

D. 18,84cm2

Câu 15: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1 giờ 54 phút = … phút là:

A. 1,15

B. 120

C. 114

D. 1,9

Để xem trọn bộ đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán, mời tải tài liệu về!

------------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo thêm các đề toán lớp 5, giải toán lớp 5 mà GiaiToan đã biên soạn và đăng tải. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Chia sẻ bởi: Biết Tuốt
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 376
  • Lượt xem: 2.165
  • Dung lượng: 272,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo