Bài 6.49 trang 27 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 39 Đánh giá

Bài 6.49 trang 27 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 6.49 trang 27 Bài tập cuối chương 6 là lời giải SGK Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 6.49 Toán lớp 6 trang 27

Bài 6.49 (SGK trang 27 Toán 6): Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật, rồi viết hai phân số kế tiếp.

\frac{1}{8};\frac{1}{{20}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}};....;....

Hướng dẫn giải

- Muốn so sánh các phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các từ với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Để viết lại các phân số có cùng mẫu dương ta có thể sử dụng 1 trong hai tính chất sau:

- Tính chất 1: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

- Tính chất 2: Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết

Mẫu thức chung có thể chọn là BCNN(8; 10; 20; 40)

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {40 \vdots 8} \\ 
  {40 \vdots 10} \\ 
  {40 \vdots 20} 
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {8;10;20;40} \right) = 40

Ta có: 40 = 8 . 5; 40 = 10 . 4; 40 = 20 . 2

Thực hiện quy đồng phân số ta có:

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\dfrac{1}{8} = \dfrac{{1.5}}{{8.5}} = \dfrac{5}{{40}}} \\ 
  {\dfrac{1}{{20}} = \dfrac{{1.2}}{{20.2}} = \dfrac{2}{{40}}} \\ 
  {\dfrac{{ - 1}}{{10}} = \dfrac{{ - 1.4}}{{10.4}} = \dfrac{{ - 4}}{{40}}} 
\end{array}} \right.

Vậy dãy số có dạng \frac{5}{{40}};\frac{2}{{40}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 4}}{{40}};.....

Quan sát dãy số ta thấy

5 - 3 = 2

2 – 3 = -1

-1 – 3 = -4

Mẫu chung là 40

Nhận xét: Quy luận của dãy là các phân số có cùng mẫu số là 40; tử số của phân số trước hơn tử số của phân số 6 3 đơn vị. Từ quy luật trên ra suy ra tử số các phân số tiếp theo như sau:

-4 – 3 = -7

-7 – 3 = -10

Vậy 2 phân số tiếp theo là: \frac{{ - 7}}{{40}};\frac{{ - 10}}{{40}}

Vậy dãy số hoàn thiện như sau: \frac{5}{{40}};\frac{2}{{40}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 4}}{{40}};\frac{{ - 7}}{{40}};\frac{{ - 10}}{{40}} hay \frac{1}{8};\frac{1}{{20}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}};\frac{{ - 7}}{{40}};\frac{{ - 1}}{4}

----> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 trang 27

----> Câu hỏi tiếp theo:

Bài tiếp theo: Giải Toán 6 bài 28: Số thập phân sách Kết nối tri thức

----------------------------------------

Trên đây GiaiToan đã giới thiệu lời giải chi tiết Bài 6.49 Toán lớp 6 trang 27 Bài tập cuối chương 6 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Phân số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 16.536
Sắp xếp theo