Bài 5 trang 27 Toán 7 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo Giải Toán 7

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài 5 trang 27 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Bài 5 trang 27 là lời giải bài Bài tập cuối chương 1 SGK Toán 7 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 5 Toán 7 SGK trang 27

Bài 5 (SGK trang 27): Tìm x biết:

a) - \frac{3}{5}.x = \frac{{12}}{{25}}

b) \frac{3}{5}x - \frac{3}{4} = - 1\frac{1}{2}

c) \frac{2}{5} + \frac{3}{5}:x = 0,5

d) \frac{3}{4} - \left( {x - \frac{1}{2}} \right) = 1\frac{2}{3}

e) 2\frac{2}{{15}}:\left( {\frac{1}{3} - 5x} \right) = - 2\frac{2}{5}

g) {x^2} + \frac{1}{9} = \frac{5}{3}:3

Hướng dẫn giải

Theo quy tắc chuyển vế, ta có thể phát biểu như sau:

- Khi chuyển một số hạng trong một đẳng thức từ vế này sang vế kia. Ta phải đổi dấu số hạng đó. Nếu số hạng là số nguyên dương, ta đổi dấu cộng thành dấu trừ.

- Và ngược lại, nếu số hạng là số nguyên âm, ta đổi dấu trừ thành dấu cộng.

Lời giải chi tiết

a) - \frac{3}{5}.x = \frac{{12}}{{25}}

\begin{matrix}
 x = \dfrac{{12}}{{25}}:\left( { - \dfrac{3}{5}} \right) \hfill \\
 x = \dfrac{{12}}{{25}}.\left( { - \dfrac{5}{3}} \right) \hfill \\
 x = - \dfrac{4}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy giá trị x cần tìm là x = - \frac{4}{5}

b) \frac{3}{5}x - \frac{3}{4} = - 1\frac{1}{2}

\begin{matrix}
 \dfrac{3}{5}x - \dfrac{3}{4} = - \dfrac{3}{2} \hfill \\
 \dfrac{3}{5}x = - \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{4} \hfill \\
 \dfrac{3}{5}x = - \dfrac{6}{4} + \dfrac{3}{4} \hfill \\
 \dfrac{3}{5}x = - \dfrac{3}{4} \hfill \\
 x = - \dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{5} \hfill \\
 x = - \dfrac{3}{4}.\dfrac{5}{3} \hfill \\
 x = - \dfrac{5}{4} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy giá trị x cần tìm là: x = - \frac{5}{4}

c) \frac{2}{5} + \frac{3}{5}:x = 0,5

\begin{matrix}
 \dfrac{3}{5}:x = \dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{5} \hfill \\
 \dfrac{3}{5}:x = \dfrac{5}{{10}} - \dfrac{4}{{10}} \hfill \\
 \dfrac{3}{5}:x = \dfrac{1}{{10}} \hfill \\
 x = \dfrac{3}{5}:\dfrac{1}{{10}} \hfill \\
 x = \dfrac{3}{5}.10 \hfill \\
 x = 6 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy giá trị x cần tìm là: x = 6

d) \frac{3}{4} - \left( {x - \frac{1}{2}} \right) = 1\frac{2}{3}

\begin{matrix}
 x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{5}{3} \hfill \\
 x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{9}{{12}} - \dfrac{{20}}{{12}} \hfill \\
 x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{{ - 11}}{{12}} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 11}}{{12}} + \dfrac{1}{2} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 11}}{{12}} + \dfrac{6}{{12}} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 5}}{{12}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy giá trị x cần tìm là: x = \frac{{ - 5}}{{12}}

e) 2\frac{2}{{15}}:\left( {\frac{1}{3} - 5x} \right) = - 2\frac{2}{5}

\begin{matrix}
 \dfrac{{32}}{{15}}:\left( {\dfrac{1}{3} - 5x} \right) = \dfrac{{ - 12}}{5} \hfill \\
 \dfrac{1}{3} - 5x = \dfrac{{32}}{{15}}:\left( {\dfrac{{ - 12}}{5}} \right) \hfill \\
 \dfrac{1}{3} - 5x = \dfrac{{32}}{{15}}.\left( {\dfrac{{ - 5}}{{12}}} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

\begin{matrix}
 \dfrac{1}{3} - 5x = \dfrac{{ - 8}}{3} \hfill \\
 5x = \dfrac{1}{3} - \left( {\dfrac{{ - 8}}{3}} \right) \hfill \\
 5x = \dfrac{1}{3} + \dfrac{8}{3} \hfill \\
 5x = 3 \hfill \\
 x = \dfrac{3}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy giá trị x cần tìm là: x = \frac{3}{5}

g) {x^2} + \frac{1}{9} = \frac{5}{3}:3

\begin{matrix}
 {x^2} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{5}{3}.\dfrac{1}{3} \hfill \\
 {x^2} + \dfrac{1}{9} = \dfrac{5}{9} \hfill \\
 {x^2} = \dfrac{5}{9} - \dfrac{1}{9} \hfill \\
 {x^2} = \dfrac{4}{9} \hfill \\ 
\end{matrix}

{x^2} = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^2} = {\left( { - \frac{2}{3}} \right)^2}

Vậy giá trị x cần tìm là: [x = \frac{2}{3} hoặc x = - \frac{2}{3}

-----> Câu hỏi tiếp theo: Bài 6 trang 27 SGK Toán 7

----> Bài liên quan: Giải Toán 7 Bài tập cuối chương 1

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 5 Toán lớp 7 trang 27 Bài tập cuối chương 1 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số hữu tỉ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ....

Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt xem: 556
Sắp xếp theo