Thực hành 1 trang 22 Toán lớp 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Nội dung
  • 8 Đánh giá

Thực hành 1 trang 22 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Thực hành 1 trang 22 là lời giải bài Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng SGK Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải thực hành 1 Toán 6 SGK trang 22

Thực hành 1 (SGK trang 22): a) Hãy tìm số dư trong phép chia mỗi số sau đây cho 3: 255; 157; 5 105

b) Có thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi được không? Biết rằng mỗi xe taxi chỉ chở được không quá 4 bạn.

Lời giải chi tiết

a)

255 = 85 . 3 (Phép chia hết nên r = 0)

157 = 52 . 3 + 1 (Phép chia có dư với r = 1)

5 105 = 1 701 . 3 + 2 (Phép chia có dư với r = 2)

b) 17 = 4.4 + 1 (Phép chia có dư với r = 1)

Vậy không thể sắp xếp cho 17 bạn vào 4 xe taxi

Cần ít nhất 5 xe taxi để chở hết 17 người.

------> Bài liên quan:

---> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 6 Bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 22 Phép chia hết và phép chia có dư cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Mời bạn đánh giá!