Luyện tập Bảng chia 3 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo Ôn tập Toán lớp 3

Nội dung
 • 17 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, GiaiToan xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 - Bảng chia 3 sách Chân trời sáng tạo. Tham gia làm bài trắc nghiệm Toán lớp 3 để làm quen với các dạng toán liên quan đến các bài đã học nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Bảng chia 3 là bài ôn tập môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Luyện tập Bảng nhân 4 Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

Bài liên quan:

------------

 • Câu 1:

  Tính nhẩm phép tính 6 : 3 được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 6 : 3 = 2
 • Câu 2:

  Kết quả của phép tính 30 : 3 là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 30 : 3 = 10
 • Câu 3:

  Số thích hợp điền vào ô trống 12 = 3 x ⍰ là:

  Gợi ý lời giải:

  Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

  Số thích hợp để điền vào ô trống là: 12 : 3 = 4

 • Câu 4:

  Phép chia nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính có:

  12 : 3 = 4

  27 : 3 = 9

  18 : 3 = 6

  3 : 3 = 1

  Vậy phép chia có kết quả lớn nhất là: 27 : 3 = 9

 • Câu 5:

  Chia đều 12 quả cam vào 3 đĩa. Mỗi đĩa có số quả là:

  Gợi ý lời giải:

  Mỗi đĩa có số quả là:

  12 : 3 = 4 (quả)

  Đáp số: 4 quả cam.

 • Câu 6:

  Kết quả của phép tính 18 : 3 là:

  A. 5 B. 1 C. 6 D. 9

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 18 : 3 = 6
 • Câu 7:

  Tính nhẩm phép tính 21 : 3 được kết quả là:

  Gợi ý lời giải:
  Kết quả của phép tính là: 21 : 3 = 7
 • Câu 8:

  Thương của phép chia có số bị chia bằng 15 và số chia bằng 3 là:

  Gợi ý lời giải:
  Thương của phép chia có số bị chia bằng 15 và số chia bằng 3 là: 15 : 3 = 5
 • Câu 9:

  Số thích hợp để điền vào ô trống 18 : ⍰ = 3 là:

  Gợi ý lời giải:

  Trong phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

  Số thích hợp để điền vào ô trống là: 18 : 3 = 6

 • Câu 10:

  Cô giáo chia đều 30 bạn học sinh thành các hàng, mỗi hàng 3 bạn học sinh. Số hàng chia được là:

  Gợi ý lời giải:

  Số hàng chia được là:

  30 : 3 = 10 (hàng)

  Đáp số: 10 hàng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan