Giáo án Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm) Giáo án lớp 2 Kết nối tri thức

Nội dung Tải về
 • 1 Đánh giá

Giáo án Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm) được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Tài liệu là giáo án bao gồm 35 tuần được biên soạn theo đúng quy định dành cho thầy cô giáo tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Giáo án điện tử lớp 2 năm 2021 - 2022, với mẫu nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài soạn, mời quý thầy cô cùng tham khảo

Giáo án lớp 2 theo chương trình mới năm 2021 - 2022

TIẾT 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

 • Nhận biết được cấu tạo thập phân của số, phân tích số (viết dạng 42 = 40 + 2).
 • Đọc, viết, xếp thứ tự, so sánh được các số đến 100.
 • Nhận biết được số chục, số đơn vị của sổ có hai chữ số; ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

 • Thông qua hoạt động quan sát tranh, hình vẽ,..., HS nêu được câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mỗi tình huống, qua đó bước đấu hình thành nãng lực giải quyết vấn để, năng lực giao tiếp toán học.
 • Thông qua hoạt động ước lượng sổ đổ vật theo nhóm chục, HS bước đẩu làm quen với thao tác ước lượng rổi đếm để kiểm tra ước lượng, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Hình phóng to hình ở bài tập 1 (trang 8, SGK Toán 2 tập một) .

- HS: Bộ đồ đùng học Toán 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

- GV hướng dẫn mẫu:

+ Hàng thứ nhất có mấy bó chục và mấy que tính lẻ ?

+ Số gồm 3 chục và 4 đơn vị viết thế nào ? Viết thế nào ?

- Cho HS làm cá nhân thực hiện hoàn thiện bảng .

a) Hàng thứ hai có mấy chục và mấy đơn vị ? Viết số tương ứng

b) Hàng thứ ba có mấy chục và mấy đơn vị ? Đọc số tương ứng

c) Hàng thứ tư có mấy chục và mấy đơn vị ? Đọc, Viết số tương ứng

- GV hỏi :

+ Khi đọc, viết số, ta viết hàng nào trước, hàng nào sau ?

+ Khi viết số có hàng đơn vị là 5 thì ta viết l hay n ?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn HS phân tích mẫu.

+ Củ cà rốt thứ nhất ghi số bao nhiêu ?

+ Số 54 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? Nối với chú thỏ nào ?

+ YC HS làm việc cá nhân, tự nối số với chú thỏ ghi cấu tạo số tương ứng.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. Gọi 3 – 5 HS lần lượt nêu các đáp án. GV chiếu hình ảnh trên màn hình.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS phân tích mẫu :

- HD HS phân tích bảng :

+ Những cột nào cần hoàn thiện ?

- GV cho HS làm bài vào phiếu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV chốt, chiếu đáp án.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

2.2. Trò chơi “HÁI HOA HỌC TRÒ”:

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi: GV đặt sẵn 2 chiếc lọ cắm các bông hoa giấy có ghi số ở mặt bông hoa. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn bông hoa phù hợp để đính lên bảng.

- GV thao tác mẫu.

- GV cho HS thảo luận nhóm ba .

- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 2-3 HS trả lời:

+ Đáp án 51.

+ Đáp án 4, 6, Bốn mươi sáu.

+ Đáp án 5 chục, 5 đơn vị, 55, Năm mươi lăm.

- 2-3 HS trả lời:

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện cá nhân lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- HS thảo luận nhóm 3..

- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

Toán

TIẾT 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT)

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết, phân tích được số có hai chữ số theo số chục và số đơn vị, viết được số có hai chữ số dạng: 35 = 30 + 5 .

- Củng cố về thứ tự, so sánh số có hai chữ số.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

Thông qua hoạt động quan sát tranh, hình vẽ,..., HS nêu được câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi qua đó bước đấu hình thành nãng lực giải quyết vấn để, năng lực giao tiếp toán học.

Thông qua hoạt động tách gộp số chục và số đơn vị hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Bộ đồ đùng học Toán 2. Thẻ đính nam châm ghi các số 3, 5, 7 .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

- GV hướng dẫn mẫu:

+ Số 35 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?

+ Số 35 được viết thành phép cộng từ số chục và đơn vị thế nào ?

- Cho HS làm cá nhân thực hiện hoàn thiện vào phiếu học tập.

- Mời HS chia sẻ cá nhân..

- GV hỏi :

+ Trong số có hai chữ số, chữ số hàng nào đứng trước ? hàng nào đứng sau ?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS đọc các số trên các áo.

+ YC HS làm việc cá nhân, tự sắp xếp các số vào vở ô li.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp. Gọi 3 – 5 HS lần lượt nêu các đáp án. GV chiếu hình ảnh trên màn hình.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS phân tích mẫu :

- HD HS phân tích bảng :

+ Những cột nào cần hoàn thiện ?

- GV cho HS làm bài vào phiếu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV chốt, chiếu đáp án.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

2.2. Trò chơi “ONG TÌM SỐ”:

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi: GV đặt sẵn 12 thẻ từ ghi các số 3, 5 , 7 lên bảng. GV nêu yêu cầu và HS của 2 đội chơi được gọi sẽ lên chọn thẻ ghép alij tạo thành các số đính lên bảng.

- GV cho HS thảo luận nhóm ba .

- Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tiếp sức.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 2-3 HS trả lời:

+ Đáp án 67.

+ Đáp án 59

+ Đáp án 55

- 2-3 HS trả lời:

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện cá nhân lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- HS thảo luận nhóm 3..

- 2 Nhóm lên thi tiếp sức .

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

Toán

TIẾT 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT)

I. MỤC TIÊU:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp HS làm quen với ước lượng theo nhóm chục.

- Ôn tập, củng cố về phân tích số và bảng số từ 1 đến 100 đã học.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

 • Thông qua hoạt động ước lượng sổ đổ vật theo nhóm chục, HS bước đầu làm quen với thao tác ước lượng rổi đếm để kiểm tra ước lượng, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học,..

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: Bộ đồ đùng học Toán 2. Tranh phóng to hình bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Luyện tập:

Bài 1:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

+ GV gợi ý để HS thấy có 2 nhóm chục viên bi rổi khoanh tiếp vào 1 nhóm chục viên bi nữa, quan sát thấy được 3 nhóm chục viên bi và thừa ra 2 viên bi lẻ. Từ đó thấy ước lượng được khoảng 3 chục viên bi và đếm được 32 viên bi.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để ước lượng số viên bi ở mỗi phần.

- Mời HS chia sẻ, nhận xét.

- YC HS đếm số viên bi trong hình để đối chiếu với đáp án ước lượng

- GV lưu ý: Khi ước lượng có thể dùng bút chì vẽ vòng tròn lớn để khoanh vùng.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để ước lượng số quả cà chua ở mỗi phần.

- Mời HS chia sẻ, nhận xét.

- YC HS đếm số quả cà chua trong hình để đối chiếu với đáp án ước lượng

- GV chiếu hình ảnh trên màn hình.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS phân tích mẫu :

- GV cho HS làm bài vào phiếu.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV chốt, chiếu đáp án.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4: Số ?

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát các số ở mỗi miếng bìa A, B, c, D và các số viết ở mỗi vị trí bị trống trong bảng rổi tìm cách lắp các miếng bìa vào vị trí thích hợp trong bảng (theo các màu ở mõi ô trống tương ứng).

- GV cho HS thảo luận nhóm ba .

- Tổ chức cho các nhóm lên chia sẻ.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- 2 -3 HS đọc.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận.

- Đại diện một số nhóm chia sẻ.

+ Đáp án khoảng 3 chục – 32 .

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận.

- HS chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- HS làm phiếu

- HS thảo luận nhóm 3..

- 2 Nhóm chia sẻ .

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

Vì tài liệu quá dài nên VnDoc chỉ show một số bài, mời các bạn tải file về để xem đầy đủ 35 tuần!

Giáo án Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (cả năm) được GiaiToan chia sẻ trên đây. Hy vọng với mẫu giáo án này thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo, từ đó thiết kế những bài giảng cụ thể, chất lượng và bổ ích dành cho các em học sinh. Ngoài việc tham khảo tài liệu trên thầy, cô có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 2 mà GiaiToan biên soạn

Chia sẻ bởi: Đinh Thị Nhàn
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 217
 • Lượt xem: 869
 • Dung lượng: 1,7 MB
Sắp xếp theo

  Chủ đề liên quan