Giải Toán 6 trang 93 tập 2 Kết nối tri thức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán 6 trang 93 Tập 2 Kết nối tri thức hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi và bài tập trong SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 93. Lời giải được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức được học trong bài. Mời các bạn theo dõi chi tiết sau đây.

Bài 9.25 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra;

b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không?

Hướng dẫn giải:

a) Các kết quả có thể xảy về số chấm xuất hiện khi gieo một con xúc xắc là: mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm

Vậy các kết quả có thể để sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra là: mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 5 chấm

b) Vì 5 khác 6 nên nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra.

Bài 9.26 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

Bài 9.26 trang 93 Toán 6 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này;

b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không?

Hướng dẫn giải:

a) Các kết quả có thể của thí nghiệm này là:

+ Mũi tên chỉ vào ô Nai;

+ Mũi tên chỉ vào ô Cáo;

+ Mũi tên chỉ vào ô Gấu.

b) Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là:

+ Mũi tên chỉ vào ô Cáo;

+ Mũi tên chỉ vào ô Gấu

c) Các kết quả có thể để sự kiện sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai xảy ra là:

+ Mũi tên chỉ vào ô Gấu

+ Mũi tên chỉ vào ô Nai

Vậy nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra.

Bài 9.27 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi gieo con xúc xắc năm lần liên tiếp

Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bì trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng.

An và Bình cùng chơi. An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2, 3, 6, 4, 3 và 4, 3, 4, 5, 4. Hỏi An hay Bình là người thắng?

Hướng dẫn giải:

Bảng thống kê các kết quả gieo của An mỗi lần gieo bị trừ 5 điểm hay cộng 10 điểm:

Lần

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Kết quả

2

3

6

4

3

Điểm

Trừ 5

Cộng 10

Trừ 5

Trừ 5

Cộng 10

Vậy An có số điểm là: - 5 + 10 - 5 - 5 + 10 = 5 (điểm)

Bảng thống kê các kết quả gieo của Bình mỗi lần gieo bị trừ hay cộng:

Lần

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Kết quả

4

3

4

5

4

Điểm

Cộng 10

Trừ 5

Cộng 10

Trừ 5

Cộng 10

Vậy Bình có số điểm là:

10 – 5 + 10 - 5 + 10 = 20 (điểm)

Vì số điểm của Bình cao hơn số điểm của An nên Bình là người thắng.

Bài 9.28 trang 93 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S: sấp; N: ngửa)

Mai: S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S

Linh: N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng.

Sự kiện Mai thắng có xảy ra hay không?

Hướng dẫn giải:

Xét kết quả gieo đồng xu của Mai, ta thấy có 2 lần có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa.

S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S.

Do đó, Mai được 2 điểm.

Xét kết quả gieo đồng xu của Linh, ta thấy có 1 lần có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa.

N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S

Do đó, Linh được 1 điểm

Ta có: Mai nhiều điểm hơn Linh nên Mai là người thắng.

Vậy sự kiện Mai thắng có xảy ra.

-----------------------------------------------

-------> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 6 Bài 43 Xác suất thực nghiệm

Lời giải Toán 6 trang 93 Tập 2 Kết nối tri thức với các câu hỏi nằm trong Bài 42 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm Sách Kết nối tri thức với cuộc sống, được GiaiToan biên soạn và đăng tải!

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 08
Sắp xếp theo