Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề 3 Đề thi giữa kì 1 toán 5

Nội dung Tải về
  • 14 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 5 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: 

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán phòng GD - ĐT quận Cầu Giấy năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán - Đề 5

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi toán lớp 5 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Phân số \frac{{13}}{{10}} được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 13

B. 1,3

C. 0,13

D. 0,013

Câu 2: Số thập phân “Mười hai phẩy bốn mươi sáu” được viết là:

A. 12,46

B. 1,246

C. 124,6

D. 0,1246

Câu 3: Chữ số 5 trong số 17,58 thuộc hàng:

A. Hàng phần mười

B. Hàng phần nghìn

C. Hàng đơn vị

D. Hàng chục

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 73,12; 72; 24; 70,96; 74,18 là số:

A. 72,24

B. 70,96

C. 74,18

D. 73,12

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 12,…4 < 12,41 là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6: Số thập phân 15,48 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{{154,8}}{{10}}

B. \frac{{1548}}{{100}}

C. \frac{{1548}}{{1000}}

D. \frac{{15480}}{{10}}

Câu 7: Mua 6 quyển vở hết 30000 đồng. Vậy mua 22 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 11000 đồng

B. 110000 đồng

C. 50000 đồng

D. 88000 đồng

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 5 (1 điểm): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18 ha = …km2

b) 5 m2 47 dm2 = …m2

c) 6 tấn 425 kg = …tấn

d) 17 m 4 dm = …m

Câu 6 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) x + \frac{4}{5} = 3\frac{1}{{10}}

b) x - 2\frac{1}{6} = 5\frac{1}{{12}}

Câu 7 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 70 m và chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng cứ 20 m2 thu hoạch được 45 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phân số \frac{{13}}{{10}} được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 13

B. 1,3

C. 0,13

D. 0,013

Câu 2: Số thập phân “Mười hai phẩy bốn mươi sáu” được viết là:

A. 12,46

B. 1,246

C. 124,6

D. 0,1246

Câu 3: Chữ số 5 trong số 17,58 thuộc hàng:

A. Hàng phần mười

B. Hàng phần nghìn

C. Hàng đơn vị

D. Hàng chục

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 73,12; 72; 24; 70,96; 74,18 là số:

A. 72,24

B. 70,96

C. 74,18

D. 73,12

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 12,…4 < 12,41 là:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6: Số thập phân 15,48 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{{154,8}}{{10}}

B. \frac{{1548}}{{100}}

C. \frac{{1548}}{{1000}}

D. \frac{{15480}}{{10}}

Câu 7: Mua 6 quyển vở hết 30000 đồng. Vậy mua 22 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 11000 đồng

B. 110000 đồng

C. 50000 đồng

D. 88000 đồng

II. Phần tự luận

Câu 5: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18ha = 0,18km2

b) 5m2 47dm2 = 5,47m2

c) 6 tấn 425kg = 6,425 tấn

d) 17m 4dm = 17,4m

Câu 6: Tìm x, biết

a) x + \frac{4}{5} = 3\frac{1}{{10}}

x + \frac{4}{5} = \frac{{31}}{{10}}

x = \frac{{31}}{{10}} - \frac{4}{5}

x = \frac{{23}}{{10}}

b) x - 2\frac{1}{6} = 5\frac{1}{{12}}

x - \frac{{13}}{6} = \frac{{61}}{{12}}

x = \frac{{61}}{{12}} + \frac{{13}}{6}

x = \frac{{87}}{{12}}

Câu 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 70 m và chiều rộng bằng chiều dài. Biết rằng cứ 20 m2 thu hoạch được 45 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài giải

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 : 5 x 2 = 28 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 x 28 = 1960 (m2)

1960m2 gấp 20m2 số lần là:

1960 : 20 = 98 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

45 x 98 = 4410 (kg)

Đáp số: 4410kg thóc.

------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán giữa học kì 1 lớp 5 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 5 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 4.556 lượt xem
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Liên kết tải về
Sắp xếp theo