Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5 Đề thi giữa kì 1 Toán 4

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 5 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 1

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 4

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Năm 1267 thuộc thế kỉ:

A. XII

B. XIII

C. XIV

D. XV

Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong số 175 829 891 là:

A. 5 000

B. 50 000

C. 500 000

D. 5 000 000

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5 tấn 162kg = …kg là:

A. 5162

B. 51620

C. 50612

D. 50162

Câu 4: Trung bình cộng của các số 92; 18; 47; 63; 55 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 5: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù

B. Góc nhọn lớn hơn góc vuông

C. Góc tù lớn hơn góc vuông

D. Góc nhọn lớn hơn góc bẹt

Câu 6: Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng 200m. Diện tích của mảnh đất bằng:

A. 2500m2

B. 3600m2

C. 360m2

D. 250m2

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 17398 + 18721

b) 823791 – 39113

c) 928 x 4

d) 28536 : 2

Câu 8 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức A = 4535 x m – n với m = 6 và n = 7250.

Câu 9 (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tổng cộng 80 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thứ hai 12 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 10 (2 điểm): Hai số có trung bình cộng bằng số tròn chục lớn nhất có ba chữ số. Biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 17398 + 18721 = 36119

b) 823791 – 39113 = 784678

c) 928 x 4 = 3712

d) 28536 : 2 = 9512

Câu 8:

Với m = 6 và n = 7250 thì A = 4535 x 6 – 7250 = 27210 – 7250 = 19960

Câu 9:

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số tạ thóc là:

(80 – 12) : 2 = 34 (tạ)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

34 + 12 = 46 (tạ)

Đáp số: Thửa thứ nhất: 34 tạ thóc

Thửa thứ hai: 46 tạ thóc

Câu 10:

Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là: 900

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 100

Tổng của hai số là:

900 x 2 = 1800

Số thứ hai là:

1800 – 100 = 1700

Đáp số: 1700

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 157 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Song Ngư