Bài ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán

Nội dung Tải về
  • 11 Đánh giá

Ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán

Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 được GiaiToan biên soạn bao gồm các bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Bài liên quan: Trắc nghiệm ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán Đề số 1

Câu 1: Số 5 được đọc là:

A. Năm

B. Lăm

C. Năn

Câu 2: Số lớn nhất có một chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 8

Câu 3: Từ 0 đến 10 có bao nhiêu số bé hơn 5?

A. 3 số

B. 4 số

C. 5 số

Câu 4: Số bé nhất trong các số 1, 5, 9 là:

A. 1

B. 5

C. 9

Câu 5: Kết quả của phép tính 10 – 5 + 3 là:

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 6: Dấu cần điền vào chỗ chấm 7 + 1 … 9 – 1 là:

A. >

B. <

C. =

Câu 7: Số cần điền vào chỗ chấm 6 + 2 = … là:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 8: Số “bảy” được viết là:

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 9: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10?

A. 3 + 3

B. 4 + 5

C. 8 + 2

Câu 10:

Có: 10 quả táo

Cho đi: 4 quả táo

Còn lại: … quả táo?

A. 6 quả táo

B. 7 quả táo

C. 8 quả táo

Câu 11: Số 59 được đọc là:

A. Năm và chín

B. Năm mươi chín

C. Năm chục chín

Câu 12: Trong các số 62, 18, 33 số bé nhất là:

A. 62

B. 33

C. 18

Câu 13: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 82 … 30 + 54 là:

A. <

B. >

C. =

Câu 14: Kết quả của phép tính 20 + 10 + 33 là:

A. 62

B. 63

C. 64

Câu 15: Số “Ba mươi tư” được viết là:

A. 4

B. 30

C. 34

Câu 16: Một tuần lễ có ... ngày?

A. 7B. 6C. 5

Câu 17: Số 21 gồm:

A. 2 chục và 0 đơn vịB. 2 chục và 1 đơn vịC. 21 chục

Câu 18: Khi kim giờ chỉ số 4 và kim phút chỉ số12 thì lúc đó là:

A. 5 giờB. 12 giờC. 4 giờ

Câu 19: Lấy số bé nhất có một chữ số cộng với số lớn nhất có hai chữ số được kết quả là:

A. 99B. 98C. 97

Câu 20: Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12, 13, ..., ..., 16, 17 là:

A. 14, 20B. 14, 15C. 15, 18

Câu 21: Đặt tính rồi tính:

10 + 2033 + 4415 + 2446 + 11
87 – 2050 – 1046 – 2319 – 9

Câu 22: Phân tích số :

Số 52 gồm ... chục và ... đơn vị.

Số 12 gồm ... chục và ... đơn vị.

Số 36 gồm ... chục và ... đơn vị.

Số 47 gồm ... chục và ... đơn vị.

Số 19 gồm ... chục và ... đơn vị.

Số 68 gồm ... chục và ... đơn vị.

Để xem trọn bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán, mời tải tài liệu về!

------------------------

Ngoài Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo thêm các đề toán lớp 1, giải toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và đăng tải. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.542
  • Lượt xem: 8.237
  • Dung lượng: 222,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo