Trắc nghiệm ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán Đề số 1 Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán

Nội dung
 • 4 Đánh giá

Luyện tập ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán

Đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 được GiaiToan biên soạn bao gồm 10 câu trắc nghiệm ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Bài tập ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 là bài ôn tập môn Toán lớp 1 có đáp án. Bài tập được biên soạn dưới dạng trắc nghiệm và các em có thể làm bài trực tuyến sau đó kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

--------------

Bài tiếp theo: Trắc nghiệm ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán Đề số 2

Bài liên quan: Bài ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán

------------

 • Câu 1:

  Số 5 được đọc là:

  Gợi ý lời giải:
  Số 5 được đọc là Năm
 • Câu 2:

  Số bé nhất trong các số 1, 5, 9 là:

  Gợi ý lời giải:
  Số bé nhất trong các số 1, 5, 9 là: 1
 • Câu 3:

  Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 10?

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính có:

  1 + 9 = 10

  2 + 5 = 7

  3 + 6 = 9

  Vậy phép tính có kết quả bằng 10 là 1 + 9.

 • Câu 4:

  Số “Hai mươi tư” được viết là:

  Gợi ý lời giải:
  Số “Hai mươi tư” được viết là: 24
 • Câu 5:

  Số 65 gồm:

  Gợi ý lời giải:
  Số 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị
 • Câu 6:

  Kết quả của phép tính 90 – 60 – 20 là:

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải có:

  90 – 60 – 20 = 30 – 20 = 10

 • Câu 7:

  Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm 23, 24, 25, …, …., …., 29, 30 là:

  Gợi ý lời giải:
  Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
 • Câu 8:

  Khi kim giờ chỉ số 5 và kim phút chỉ số 12 thì lúc đó đồng hồ chỉ:

  Gợi ý lời giải:
  Khi kim giờ (kim ngắn) chỉ số 5 và kim phút (kim dài) chỉ số 12 thì lúc đó đồng hồ chỉ: 5 giờ
 • Câu 9:

  Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

  Gợi ý lời giải:

  Thực hiện phép tính có:

  87 – 54 = 33

  12 + 35 = 47

  28 + 40 = 68

  Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 28 + 40

 • Câu 10:

  Băng giấy màu xanh dài 10 cm, băng giấy màu hồng dài 12 cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Gợi ý lời giải:
  Phép tính: 10 + 12 = 22
  Trả lời: Cả hai băng giấy dài 22 cm
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bon
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo