Bài 7 trang 30 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 6 Cánh Diều

Nội dung
  • 27 Đánh giá

Bài 7 trang 30 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 7 trang 30 Phân số với tử và mẫu là số nguyên là lời giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 7 trang 30 Toán lớp 6

Bài 7 (SGK trang 30 Toán 6): Trong các phân số sau, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

\frac{6}{{25}};\frac{{ - 4}}{{50}};\frac{{ - 27}}{{54}};\frac{{ - 18}}{{ - 75}};\frac{{28}}{{ - 56}}

Hướng dẫn giải

Để so sánh các phân số ta đưa các phân số về cùng mẫu (rút gọn hoặc quy đồng) rồi so sánh chúng với nhau

Rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên về phân số tối giản ta làm như sau:

Bước 1: Tìm UCLN của tử và mẫu sau khi đã bỏ dấu “=” (nếu có)

Bước 2: Chia cả tử và mẫu cho UCLN vừa tìm được, ta có phân số tối giản cần tìm.

Lời giải chi tiết

Thực hiện rút gọn phân số các phân số đã cho ta có:

\begin{matrix}
  \dfrac{{ - 4}}{{50}} = \dfrac{{\left( { - 4} \right):2}}{{50:2}} = \dfrac{{ - 2}}{{25}} \hfill \\
  \dfrac{{ - 27}}{{54}} = \dfrac{{\left( { - 27} \right):27}}{{54:27}} = \dfrac{{ - 1}}{2} \hfill \\
  \dfrac{{ - 18}}{{ - 75}} = \dfrac{{\left( { - 18} \right):\left( { - 3} \right)}}{{\left( { - 75} \right):\left( { - 3} \right)}} = \dfrac{6}{{25}} \hfill \\
  \dfrac{{28}}{{ - 56}} = \dfrac{{28:28}}{{\left( { - 56} \right):28}} = \dfrac{1}{{ - 2}} = \dfrac{{ - 1}}{2} \hfill \\ 
\end{matrix}

Khi đó các phân số bằng nhau cần tìm là:

\Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\dfrac{{ - 27}}{{54}} = \dfrac{{28}}{{ - 56}} = \dfrac{{ - 1}}{2}} \\ 
  {\dfrac{{ - 18}}{{ - 75}} = \dfrac{6}{{25}}} 
\end{array}} \right.

-------> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 1 Phân số với tử và mẫu là số nguyên

------> Câu hỏi cùng bài:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 7 Toán lớp 6 trang 30 Phân số với tử và mẫu là số nguyên cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 5: Phân số và số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Một số câu hỏi Toán lớp 6 đặc sắc mời bạn đọc tham khảo:

Chia sẻ bởi: Batman
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 6.423
Sắp xếp theo