Bài 4 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài 4 trang 102 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 4 trang 102 Bài tập cuối chương 6 là lời giải bài SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 4 trang 102 Toán lớp 6

Bài 4 (SGK trang 102 Toán 6): Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3

a) Điểm OC có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không? Vì sao?

b) Xác định giá trị của a để C là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Hướng dẫn giải

- Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nắm giữa A và B.

- Trung điểm M của đoan thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho MA = MB

Lời giải chi tiết

a) Ta có A nằm trên tia Ox, B nằm trên tia Oy mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên A và B nằm khác phía so với điểm O hay O nằm giữa A và B.

Mặt khác OA = OB = 3cm.

=> O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Ta có B và C cùng nằm trên tia Oy và 0 < a < 3 nên C nằm giữa hai điểm O và B.

Để C là trung điểm của đoạn thẳng OB thì OC = OB = \frac{{OB}}{2} = \frac{3}{2} = 1,5\left( {cm} \right)

=> a = OC = 1,5 cm

Vậy a = 1,5 cm

---> Câu hỏi tiếp theo: Bài 5 trang 103 SGK Toán lớp 6

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 4 Toán lớp 6 trang 102 bài tập cuối chương 6 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Hình học phẳng. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: 👨 Người Nhện
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 65