Bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Bài 3 trang 102 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 3 trang 102 Bài tập cuối chương 6 là lời giải bài SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 3 trang 102 Toán lớp 6

Bài 3 (SGK trang 102 Toán 6): a) Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong hình 94.

Bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

b) Đọc tên ba điểm không thẳng hàng trong hình 94.

c) Vẽ ba điểm A, B, C

Hướng dẫn giải

- Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.

- Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

- Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

- Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nắm giữa A và B.

- Trung điểm M của đoan thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho MA = MB

Lời giải chi tiết

a) Trong Hình 94:

Ba điểm thẳng hàng là A, Q và B, trong đó Q là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

b) Trong Hình 94:

Bộ ba điểm không thẳng hàng là A, Q và S; A, S và B; Q, S và B.

c) Cách vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng:

Chấm hai điểm A, B trên giấy:

Bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Còn điểm C ta sẽ lấy trên đường thẳng vừa vẽ ta được 3 điểm A, B và C thẳng hàng.

Bài 3 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

---> Câu hỏi tiếp theo: Bài 4 trang 103 SGK Toán lớp 6

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 3 Toán lớp 6 trang 102 bài tập cuối chương 6 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Hình học phẳng. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Mỡ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 180
Sắp xếp theo