Bài 2 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài 2 trang 102 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 2 trang 102 Bài tập cuối chương 6 là lời giải bài SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 2 trang 102 Toán lớp 6

Bài 2 (SGK trang 102 Toán 6): Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 93, Hình 94.

Bài 2 trang 102 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

Hướng dẫn giải

- Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường đó.

- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung nào với nhau. Kí hiệu là a // b hoặc b // a.

Lời giải chi tiết

Hình 90 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng a và đường thẳng b.

Hình 91 biểu diễn hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng c và đường thẳng d.

Hình 92 biểu diễn hai đường thẳng song song là đường thẳng AB và đường thẳng CD.

---> Câu hỏi tiếp theo: Bài 3 trang 103 SGK Toán lớp 6

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 2 Toán lớp 6 trang 102 bài tập cuối chương 6 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Hình học phẳng. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 38