Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều Giải Toán 6 Tập 2

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Bài 12 trang 103 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 12 trang 103 Bài tập cuối chương 6 là lời giải bài SGK Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 12 trang 103 Toán lớp 6

Bài 12 (SGK trang 103 Toán 6): Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Hướng dẫn giải

- Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nắm giữa A và B.

- Trung điểm M của đoan thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho MA = MB

- Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là tia gốc O.

- Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Lời giải chi tiết

- Hình ảnh trong thực tiễn về điểm

+ Vị trí các quân cờ trong bàn cờ tướng

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

+ Các ngôi sao trên bầu trời đêm

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

- Hình ảnh trong thực tiễn về đường thẳng và đoạn thẳng

Đường ray xe lửa

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

- Hình ảnh trong thực tiễn về trung điểm của đoạn thẳng

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

- Hình ảnh trong thực tiễn về góc

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

- Hình ảnh thực tiễn về tia

Bài 12 trang 103 Toán 6 tập 2 SGK Cánh Diều

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 12 Toán lớp 6 trang 103 Góc cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Hình học phẳng. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: 👨 Bon
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 42