Thực hành 1 trang 42 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo Giải Toán 6 tập 2

Nội dung
  • 6 Đánh giá

Thực hành 1 trang 42 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Thực hành 1 trang 42 là lời giải bài Tỉ số và tỉ số phần trăm SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Thực hành 1 Toán 6 SGK trang 42

Thực hành 1 (SGK trang 42 Toán 6): Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

a) \frac{3}{4} m và 25 cm;

b) 30 phút và \frac{2}{3} giờ;

c) 0,4 kg và 340 g;

d) \frac{2}{5} m và \frac{3}{4} m.

Hướng dẫn giải

- Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) là tỉ số của a và b.

- Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b.

- Trong thực hành, người ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu % thay cho 1/100.

- Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

Tỉ số của hai đại lượng a và b là a : b = (b ≠ 0; a, b cùng đơn vị đo).

a) Đổi \frac{3}{4}m = \frac{3}{4} . 100 cm = 75 cm.

Tỉ số của hai đại lượng \frac{3}{4} m và 25 cm hay tỉ số của 75 cm và 25 cm là:

75:25 = \frac{{75}}{{25}} = \frac{3}{1}

Vậy tỉ số của hai đại lượng \frac{3}{4} m và 25 cm là 3.

b) \frac{2}{3}giờ = \frac{2}{3} . 60 phút = 40 phút;

Tỉ số của hai đại lượng 30 phút và \frac{2}{3} giờ hay tỉ số của 30 phút và 40 phút là:

30:40 = \frac{{30}}{{40}} = \frac{3}{4}

Vậy tỉ số của hai đại lượng 30 phút và \frac{2}{3} giờ là \frac{3}{4}

c) Đổi 0,4 kg = 400 g;

Tỉ số của hai đại lượng 0,4 kg và 340 g hay tỉ số của 400 g và 340 g là:

400:340 = \frac{{400}}{{340}} = \frac{{20}}{{17}}

Vậy tỉ số của hai đại lượng 0,4 kg và 340 g là \frac{{20}}{{17}}

d) Tỉ số của hai đại lượng  \frac{2}{5} m và \frac{3}{4} m là:

\frac{2}{5}:\frac{3}{4} = \frac{2}{5}.\frac{4}{3} = \frac{8}{{15}}

Vậy tỉ số của hai đại lượng  \frac{2}{5} m và \frac{3}{4} m là \frac{8}{{15}}

Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 4 Tỉ số và tỉ số phần trăm

Câu hỏi tiếp theo:

Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 6 Bài 5 Bài toán về tỉ số phần trăm

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 42 Tỉ số và tỉ số phần trăm cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.

Chia sẻ bởi: Batman
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 4.582
Sắp xếp theo