Luyện tập 3 trang 62 Toán 7 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán 7 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 17 Đánh giá

Luyện tập 3 trang 62 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Luyện tập 3 trang 62 là lời giải bài Đại lượng tỉ lệ thuận SGK Toán 7 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Luyện tập 3 trang 62 Toán 7

Luyện tập 3 (SGK trang 62): Nhà trường phân công ba lớp 7A; 7B; 7C chăm số 54 cây xanh trong trường. Số cây mỗi lớp cần chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp. Biết lớp 7A có 40 học sinh; lớp 7B có 32 học sinh; lớp 7C có 36 học sinh. Tính số cây mỗi lớp cần chăm sóc.

Hướng dẫn giải

- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y =kx (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

- Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:

+ Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi

+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Lời giải chi tiết

Gọi x; y; z lần lượt là số cây mỗi lớp 7A; 7B; 7C chăm sóc được (Điều kiện: x; y; z ∈ N*)

Số cây mỗi lớp chăm sóc tỉ lệ thuận với số học sinh của lớp nên ta có:

x : y : z = 40 : 32 : 36

Do đó \frac{x}{{40}} = \frac{y}{{32}} = \frac{z}{{36}}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\frac{x}{{40}} = \frac{y}{{32}} = \frac{z}{{36}} = \frac{{x + y + z}}{{40 + 32 + 36}} = \frac{{54}}{{108}} = \frac{1}{2}

Khi đó ta có:

\frac{x}{{40}} = \frac{1}{2}=> x = 40 : 2 = 20 (tmđk)

\frac{y}{{32}} = \frac{1}{2}=> y = 32 : 2 = 16 (tmđk)

\frac{z}{{36}} = \frac{1}{2}=> z = 36 : 2 = 18 (tmđk)

Vậy số cây ba lớp 7A; 7B; 7C chăm sóc lần lượt là 20 cây; 16 cây; 18 cây.

-----> Câu hỏi cùng bài:

-------> Đây là các câu hỏi nằm trong bài: Giải Toán 7 Bài 7 Đại lượng tỉ lệ thuận Sách Cánh Diều

----> Bài tiếp theo: Giải Toán 7 bài 8 Đại lượng tỉ lệ nghịch

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập 3 Toán lớp 7 trang 62 Đại lượng tỉ lệ thuận cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 2: Số thực. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ....Chúc các em học tốt.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 7.433
Sắp xếp theo