Luyện tập 2 trang 24 Toán 7 tập 1 SGK Cánh Diều Giải Toán 7 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 12 Đánh giá

Luyện tập 2 trang 24 SGK Toán 7

Toán lớp 7 Luyện tập 2 trang 24 là lời giải bài Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc SGK Toán 7 sách Cánh Diều hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 7. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải luyện tập 2 trang 24 Toán 7

Luyện tập 2 (SGK trang 24): Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) \left( {0,25 - \frac{5}{6}} \right).1,6 + \frac{{ - 1}}{3}

b) 3 - 2.\left[ {0,5 + \left( {0,25 - \frac{1}{6}} \right)} \right]

Hướng dẫn giải

Vận dụng quy tắc dấu ngoặc:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (+) đằng trước, ta giữ nguyên dầu của các số trong dấu ngoặc

a + (b + c) = a + b + c

a + (b – c) = a + b – c

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (-) đằng trước ta phải đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc: Dấu (+) đổi thành dấu (-), dấu (-) đổi thành dấu (+)

a – (b + c) = a – b – c

a – (b – c) = a – b + c

Lời giải chi tiết

a) \left( {0,25 - \frac{5}{6}} \right).1,6 + \frac{{ - 1}}{3}

= \left( {\dfrac{{25}}{{100}} - \dfrac{5}{6}} \right).\dfrac{{16}}{{10}} + \dfrac{{ - 1}}{3}

= \left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{6}} \right).\dfrac{8}{5} + \dfrac{{ - 1}}{3}

= \dfrac{2}{5} - \dfrac{4}{3} + \dfrac{{ - 1}}{3}

= \dfrac{2}{5} + \left( { - \dfrac{4}{3} + \dfrac{{ - 1}}{3}} \right)

= \dfrac{2}{5} + \left( {\dfrac{{ - 5}}{3}} \right)

= \dfrac{6}{{15}} - \dfrac{{25}}{{15}} = \dfrac{{ - 19}}{{15}}

b) 3 - 2.\left[ {0,5 + \left( {0,25 - \frac{1}{6}} \right)} \right]

= 3 - 2.\left[ {\dfrac{5}{{10}} + \left( {\dfrac{{25}}{{100}} - \dfrac{1}{6}} \right)} \right]

= 3 - 2.\left[ {\dfrac{1}{2} + \left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{6}} \right)} \right]

= 3 - 2.\dfrac{1}{2} - 2.\left( {\dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{6}} \right)

= 3 - 1 - 2.\dfrac{1}{4} + 2.\dfrac{1}{6}

= 2 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}

= \dfrac{{12}}{6} - \dfrac{3}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{{11}}{6}

-----> Câu hỏi cùng bài:

-------> Bài liên quan: Giải Toán 7 Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc

------> Bài học tiếp theo: Toán 7 Bài 5 Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Luyện tập 2 Toán lớp 7 trang 24 Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số hữu tỉ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 7. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán 7, Đề thi giữa học kì 1 Toán 7, Đề thi học kì 1 Toán 7, ....

Chia sẻ bởi: Bon
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 9.914
Sắp xếp theo