Giải Toán lớp 2 bài: Em làm được những gì? trang 34, 35 Sách Chân trời sáng tạo Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 2 Em làm được những gì?

Toán lớp 2 Bài: Em làm được những gì? SGK Chân trời sáng tạo Toán 2; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 34 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Quan sát hình ảnh....

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 34 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm nhà cho Sóc.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Số?.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 6 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Dưới đây là các thùng.....

Xem chi tiết lời giải

Bài 7 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Bà ngoại nuôi 37.....

Xem chi tiết lời giải

---> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 9: Phép cộng có tổng bằng 10 Sách Chân trời sáng tạo

------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 2 Bài: Em làm được những gì? dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Ôn tập và bổ sung. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

  • 48 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh
Chủ đề liên quan