Giải Toán 7 bài 5 Tỉ lệ thức Giải Toán 7 sách Cánh Diều

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Toán 7 tập 1 Bài 5 Tỉ lệ thức

Giải bài tập SGK Toán 7 Tỉ lệ thức với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7. Hướng dẫn và lời giải chi tiết bài tập Toán 7 sách Cánh Diều này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Mời các bạn tham khảo!

Giải bài tập SGK Toán 7 Bài 5 Tỉ lệ thức

Hoạt động 1 (SGK trang 52): So sánh hai tỉ số \frac{{12}}{{28}}\frac{{7,5}}{{17,5}}...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 1 (SGK trang 52): Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không? ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 2 (SGK trang 53): a) Cho tỉ lệ thức \frac{6}{{10}} = \frac{{ - 9}}{{ - 15}} . So sánh tích hai số ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 2 (SGK trang 54): Tìm số x trong tỉ lệ thức: ...

Xem lời giải chi tiết

Hoạt động 3 (SGK trang 54): Ta có đẳng thức 4.9 = 3.12 ...

Xem lời giải chi tiết

Luyện tập 3 (SGK trang 54): Đưa hai số 21 và 27 vào ? cho thích hợp: ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 1 (SGK trang 54): Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không? ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 2 (SGK trang 54): Tìm x trong mỗi tỉ lệ thức sau: ..

Xem lời giải chi tiết

Bài 3 (SGK trang 54): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 1,5; 2; 3,6; 4,8

Xem lời giải chi tiết

Bài 4 (SGK trang 54): Trong giờ thí nghiệm xác định trọng lượng ...

Xem lời giải chi tiết

Bài 5 (SGK trang 54): Người ta pha nhiên liệu cho một loại động cơ bằng cách trộn 2 phần ...

Xem lời giải chi tiết

----> Bài tiếp theo: Giải Toán 7 bài 6 Dãy tỉ số bằng nhau

---> Bài liên quan: 

------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập SGK Cánh Diều Bài 5 Tỉ lệ thức dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 2: Số thực. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán 7 và hỗ trợ các em học sinh trong các kì thi trong năm học lớp 7.

  • 1.223 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đường tăng
Sắp xếp theo